รมว.พาณิชย์ เร่งหามาตรการเชิงรุกช่วยเหลือชาวไร่กระเทียม 9 จังหวัดภาคเหนือ กรณีที่มีพ่อค้ากดราคาหรือตกเขียวกระเทียม และการซื้อขายล่วงหน้าในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในนำเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีพ่อค้ากดราคาหรือตกเขียวกระเทียม หรือการซื้อขายล่วงหน้าในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อน

ซึ่งนายสมบัติ ยะสิน อดีต ส.ส. แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ และนายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรี ลำพูน มาหารือ และได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งรัดหามาตรการเชิงรุกเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์

โดยเร่งดำเนินมาตรการการคุ้มครองไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ ให้มีราคาดีขึ้นกว่าราคาตกเขียว พร้อมสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการประสานงาน ติดตามสอดส่องตลาดทุกระดับ ทั้งตลาดระดับจังหวัด ห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้นายจุรินทร์ จะเดินทางไปประชุมและพบกับเกษตรกรรวมทั้งผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนและแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่