อาหารการกินของคนไทย ปี 2020

จากผลสำรวจ ‘อาหารการกินของคนไทย ปี 2020’ โดย สวนดุสิตโพล ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,144 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ได้ยกให้ ‘ข้าวกะเพรา’ ครองแชมป์เมนูยอดนิยมในหมู่คนไทย