7 มกราคม ค.ศ. 1789 ย้อนเวลา 232 ปี ‘จอร์จ วอชิงตัน’ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา

ปีนี้เป็นปี 2021 และยังเป็นช่วงเวลาที่ ‘ประธานาธิบดีคนใหม่’ ของสหรัฐอเมริกา ยังไมได้ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเสียที แต่เมื่อกว่า 232 ปีมาแล้ว วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของชาติสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นวันที่สหรัฐอเมริกาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นเป็นครั้งแรก และผลของการเลือกตั้งครั้งนั้น ก็เกิดประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาขึ้น เขาผู้นั้นคือ จอร์จ วอชิงตัน

จอร์จ วอชิงตัน เป็นผู้นำทางทหารและการเมืองที่โดดเด่นของสหรัฐอเมริกา โดยพวกเขาก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาระหว่างปี ค.ศ. 1775 - 1799 เขานำสหรัฐได้รับชัยชนะเหนือบริเตนใหญ่ในสงครามปฏิวัติอเมริกัน ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพภาคพื้นทวีป รวมทั้งยังเป็นผู้รับผิดชอบการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงปี ค.ศ. 1787 อีกด้วย

ด้วยความเป็นผู้นำการสร้างรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและมีระบบการคลังที่ดี รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจากประชาชนอเมริกันทุกระดับ เป็นเหตุให้เขาได้รับการยกย่องจากชาวอเมริกันว่าเป็น ‘บิดาผู้ก่อตั้งประเทศ’ และถูกกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอมาจนปัจจุบัน


ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/