31 ธันวาคม...วันสิ้นปี

วันสุดท้ายของปี ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรกอเรียน ทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน

ที่ผ่านมา ในวันนี้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในอดีต เช่น ที่ไทม์สแควร์ นิวยอร์ก มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันสิ้นปีพร้อมกับลูกบอลไทม์สแควร์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1907 ก่อนจะกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเฉลิมฉลองในเวลาต่อมา

นอกจากนี้วันที่ 31 ธันวาคมของหลายๆ ปี ยังเป็นวันที่จะมีการปรับอธิกวินาที หรือวินาทีที่ปรับขึ้นหรือลดลง เพื่อรักษามาตรฐานการประกาศเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาสุริยะโดยเฉลี่ย โดยส่วนใหญ่จะปรับขึ้น 1 วินาที ทำให้นาทีสุดท้ายของปีนั้นๆ มี 61 วินาที ซึ่งมีการปรับครั้งล่าสุดในปี 2016 ที่ผ่านมา

แน่นอนว่า นอกจากจะได้เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงแล้ว คืนสิ้นปียังเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมา เพื่อทำให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่าเดิม

นอกจากนี้วันที่ 31 ธันวาคมของหลายๆ ปี ยังเป็นวันที่จะมีการปรับอธิกวินาที หรือวินาทีที่ปรับขึ้นหรือลดลง เพื่อรักษามาตรฐานการประกาศเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาสุริยะโดยเฉลี่ย โดยส่วนใหญ่จะปรับขึ้น 1 วินาที ทำให้นาทีสุดท้ายของปีนั้นๆ มี 61 วินาที ซึ่งมีการปรับครั้งล่าสุดในปี 2016 ที่ผ่านมา