Friday, 8 December 2023
INFO & TOON

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: สถานีรถไฟศรีสะเกษ

อีสานใต้สุดอลังการ!! ‘สถานีรถไฟศรีสะเกษ’ มิติใหม่แห่งการเดินทาง ได้แรงบันดาลใจจาก ‘ปราสาทสระกำแพงใหญ่’ สามารถรองรับรถไฟลอยฟ้าผ่ากลางเมือง ภายใต้โครงการรถไฟทางคู่ จิระ-อุบลราชธานี อนาคตการเดินทางของชาวอีสานใต้จะเปลี่ยนไป

 

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: อุโมงค์คลองขนานจิตร

สวยงามอลังการ!! อุโมงค์คลองขนานจิตร ไฮไลต์รถไฟทางคู่สายอีสาน ความยาวกว่า 1.17 กิโลเมตร เลาะเลียบลำตะคอง สวยที่สุดในประเทศไทย

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: โครงข่ายรถไฟ นครสวรรค์ - ตาก - แม่สอด

รัฐบาลมุ่งพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นศูนย์กลางระบบราง อินโดจีน ด้วยโครงข่ายรถไฟ

นครสวรรค์ - ตาก - แม่สอด ซึ่งเป็นระบบรางยุคใหม่ ผ่านหลายจังหวัดและเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านได้

เปิด 18 ผลงาน 'รัฐบาล' 8 ปีพัฒนา 'ภาคกลาง'

ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ เกิดการพัฒนาทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปคุณภาพชีวิตในชุมชน แก้ไขปัญหาสะสมเรื่องความไม่สงบในประเทศ ออกมาตรการทางเศรษฐกิจ มีการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มารดาประชารัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการชิมช็อปใช้ โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนจับต้องได้ทั้งสิ้น และคนที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนไทยทุกคน

ในส่วนภาคกลาง มีการประกาศระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตก ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผลักดันการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกและตะวันตก และภาคตะวันตกกับภาคใต้ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาการเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง โดยสามารถพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  มีโครงการที่สามารถจับต้องและเอื้อประโยชน์ต่อชาวภาคกลางดังนี้

1. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคร เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษไปทางตะวันตกของ กทม

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

4. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมือง รวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

5. โครงการถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)

6. โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์)

7. โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1

8. โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS2

9. โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS3

10. โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD Road

11. ทางหลวงหมายเลข 367 ช่วงเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี

12. สร้างทางเดินลอยฟ้าริมแม่น้ำแควเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

13. เชื่อมเส้นทางกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี โยงเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก เพื่อหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเชื่อมท่าเรือทวาย-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์

14. พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ไปจนถึงท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม

15. พัฒนาด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร 

16. สร้างโครงข่ายถนนเพิ่มเติมเพื่อลดความแออัดทางการจราจรจากภาคเหนือ

17. สร้างเส้นทางคู่ขนานกับทางหลวงหมายเลข 32

18. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

จริง ๆ แล้วโครงการพัฒนาภาคกลางในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายังมีอีกมาก แต่ยกตัวอย่างคร่าว ๆ ให้เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องชาวภาคกลางได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: ท่าอากาศยานพะเยา

รัฐบาลพร้อมเดินหน้าพัฒนา ‘ท่าอากาศยานพะเยา’ หลังรอมากว่า 7 ปี การพัฒนาครั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น และมีพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังห่างจากตัวเมืองพะเยาเพียง 18 กิโลเมตร
 

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: พัฒนาถนน 348 ตาพระยา - โนนดินแดง

พัฒนาถนน 348 ตาพระยา - โนนดินแดง ผ่านช่องตะโภ เชื่อมโยงเส้นทางสำคัญระหว่างภาคตะวันออก - อีสาน คู่ขนานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งรูปแบบทางยกระดับและลอดใต้ผืนป่า เพื่อเปิดทางให้สัตว์ข้าม ไม่กีดขวางเส้นทางเดินของสัตว์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งคนและสัตว์

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: สนามบินเชียงใหม่ เชื่อมอาเซียนตอนบน ศูนย์กลาง CLMV

รัฐบาลมุ่งพัฒนา ‘สนามบินเชียงใหม่’ ยกระดับสนามบิน แก้ปัญหาจราจร และพื้นที่จอดรถ สร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารจอดรถ
 

14 เรื่อง ดี๊ดี ที่ 'รัฐบาล' มีให้ ภาคตะวันตก

ไม่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ สำหรับภาคตะวันตก อันประกอบไปด้วยจังหวัด กาญจนบุรี, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี และราชบุรี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมถึงการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมานี้ มีหลากโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทางต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากมาย

>> จังหวัดกาญจนบุรี

1. Skywalk กาญจนบุรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมแม่น้ำแคว บนความสูง 12 เมตรจากพื้นถนน และความยาวของ Skywalk กาญจนบุรี อยู่ที่ 150 เมตร ตลอดริมแม่น้ำ ตัวพื้นของ Skywalk กาญจนบุรี ทำจากกระจกใสแข็งแรง ตลอดทางเดินสามารถมองเห็นแม่น้ำด้านล่าง

2. จัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

4. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีพื้นที่ผ่าน 3 จังหวัด คือ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม และ จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 96.41 กิโลเมตร 

>> จังหวัดตาก

5. มอบสิทธิมอบสุขในที่ดินทำกิน หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 ป่า ประกอบด้วย ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน / ป่าแม่ละเมา / ป่าแม่สอด / ป่าท่าสองยาง และ ป่าแม่ระกา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 1,231 เล่ม

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันผลักดัน ให้ ‘ไม้กลายเป็นหิน’ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ถูกบันทึกสถิติโลกว่าเป็น ‘ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก’ ลง Guinness World Records ได้สำเร็จ เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจด้านแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญในประเทศไทย

7. สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย หรือที่ชาวเมียนมาเรียกแม่น้ำตองยิ่น แห่งที่ 2 บริเวณฝั่งไทยที่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

>> จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. รถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 5,807 ล้านบาท ภายใต้โครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระหว่างนครปฐม - ชุมพร

>> จังหวัดเพชรบุรี

9. โครงการประตูระบายน้ำคลอง D9 ซึ่งรัฐบาลนี้เป็นผู้อนุมัติ เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ โดยโครงการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมและใช้เพื่อการเกษตร

>> จังหวัดราชบุรี

10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมริมน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแพทย์แผนไทย เช่น น้ำพุร้อน อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

12. พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โรงพยาบาลวัดเพลง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากมีระยะเวลาการเดินทางที่สะดวก

13. นำร่อง BCG Model ด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วยด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รายชนิดสินค้า เช่น มะพร้าวน้ำหอม, อ้อยโรงงาน, สุกร, โคนม, กุ้งก้ามกราม, พืชผัก เป็นต้น

14. ปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3291 ช่วงตั้งแต่สี่แยกเจดีย์หัก ถึงบริเวณทางเข้าวัดหนองหอย ระยะทางเกือบ 9 กิโลเมตร เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: รถไฟทางคู่ ‘จิระ - อุบลราชธานี’

เชื่อมอีสานใต้ด้วย รถไฟทางคู่ ‘จิระ - อุบลราชธานี’ พัฒนาการเดินทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต พี่น้องอีสานใต้

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: ไทย เข้าร่วม RCEP เขตการค้าเสรีใหญ่สุดในโลก

ประโยชน์มหาศาล ไทยเข้าร่วม RCEP เขตการค้าเสรีใหญ่สุดในโลก ครอบคลุมประชากรกว่า 2,300 ล้านคน ดึงดูดการลงทุนและเปิดตลอดไทยสู่ตลาดการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก โดยไทยเซ็นเข้าร่วมเมื่อปี 2563 และมีผล 1 มกราคม 2565

'กัมพูชา' คว้าเหรียญทอง จากกีฬาประเภทอะไรบ้าง?? ในศึกซีเกมส์ 2023

ศึก ‘ซีเกมส์ 2023’ ที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ปีนี้ประเทศเจ้าภาพคว้าเหรียญทองจากกีฬาประเภทอะไรไปแล้วบ้าง? ไปดูกัน!!

ข้อมูล : ณ วันที่ 11 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 น.

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366

ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 เชื่อมต่อหลายจังหวัด เช่น สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธา อ่างทอง มุ่งสู่นครสวรรค์ แก้ปัญหาจราจรติดขัดในเมืองลพบุรี เสริมสร้างศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ระยะทางตลอดสาย 19.31 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2-4 ช่องจราจร

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: จัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เมืองนครศรีธรรมราช

จัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เมืองนครศรีธรรมราช เปิดที่ดินตาบอดใจกลางเมืองด้วยความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ วางรูปที่ดินใหม่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ติดถนนทุกราย ก่อสร้างถนนตามผังเมืองใหม่ ไม่ต้องเสียเงินเวนคืน

States TOON EP.128

Death Note

ติดตามการ์ตูนอัปเดตได้ทุกสัปดาห์ใน…

เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: รถไฟขนทุเรียนแช่เย็น ไทย-ลาว-จีน

มิติใหม่ ขนทุเรียนไทยไปจีน ด้วยตู้รถไฟติดแอร์ ถึงจุดหมายภายใน 5 วัน


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top