ดื่มน้ำมากเกินไป ทำให้เสียชีวิตได้จริงหรือ? | THE STATES TIMES Y WORLD EP.33

ดื่มน้ำมากเกินไป

ทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษ

และอาจเสียชีวิตได้ จริงหรือ?

.

ติดตามได้ใน THE STATES TIMES Y World

.

#THESTATESTIMESYWORLD 
#YWORLD
#กระบอกน้ำบอกเวลา
#ดื่มน้ำ
#ภาวะน้ำเป็นพิษ