ไทยน่าเอาเยี่ยงอย่าง ผนึกกำลังแก้ปัญหาภายหลังเกิดเหตุฝูงชนล้มทับกันย่านอิแทวอน| NEWS GEN TIMES EP.74

ไทยน่าเอาเยี่ยงอย่าง!! เมื่อฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้านเกาหลีใต้ ผนึกกำลังแก้ปัญหา ภายหลังเกิดเหตุฝูงชนล้มทับกันในย่านอิแทวอน

.

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

.

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง