Bike Lane แบบไหนถูกใจคนกรุงเทพฯ | THE STATES TIMES Y WORLD X โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย EP.8

สร้าง “Bike Lane” ในกรุงเทพ

แบบไหนถึงรอด ? เส้นทางไหนที่เป็นไปได้ ?

แล้วอะไรคือสิ่งที่นักปั่นต้องการ?

.

ไปรู้รูปแบบของเลนปั่นจักรยานได้ใน THE STATES TIMES Y World X โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย