คุณแนน ทิวาภรณ์ กาญจนมยูร | THE STUDY TIMES STORY EP.51

บทสัมภาษณ์ คุณแนน ทิวาภรณ์ กาญจนมยูร ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
นักสังคมสงเคราะห์ ผู้หวังให้ผู้ทุกข์ยากได้รับการช่วยเหลือ ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของคุณแนนในการเลือกเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มาจากตอนเด็กๆ คุณแนนได้อาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปาง ช่วงมัธยมปลายต้องตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร อยากไปทางไหน จนได้ไปอ่านหนังสือจุดประกายความอยากเป็นนักสังคมศาสตร์ ที่นางเอกในนิยายเป็นนักพัฒนากรได้ช่วยเหลือคนอยู่ในชุมชน เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็น 

เมื่อค้นคว้าหาข้อมูลพร้อมแล้ว จึงตั้งเป้าสอบตรงเข้าคณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในช่วงที่เรียนคุณแนนพบกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันมารวมกันอยู่ในคณะ ทุกคนมีเป้าหมายอยากเปลี่ยนแปลงสังคม
 
คุณแนนเล่าว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แทบจะเป็นคณะเดียวที่เริ่มฝึกงานตั้งแต่ตอนปี 2 มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับชุมชน ในช่วงปี 3 ได้ออกต่างจังหวัด ทุกปิดเทอมไม่ได้กลับบ้าน เพราะต้องอยู่กับพื้นที่จริง มีการเข้าค่ายอยู่ตลอด ทุกๆ ที่มีการให้ความช่วยเหลือแตกต่างกัน ได้เจอกับเหตุการณ์การช่วยเหลือคนจริงๆ ที่มากกว่าในตำรา หัวใจหลักของนักสังคมสงเคราะห์คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ทำให้คุณแนนต้องทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจ 

ด้านกิจกรรม คุณแนนได้รับเลือกเป็นทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Ambassador) ตำแหน่ง ผู้อัญเชิญหญิง โดยในช่วงรอบคัดเลือกคุณแนนได้รับแบบทดสอบที่ค่อนหนักทั้งการสอบสัมภาษณ์ ดูผลการเรียน กิจกรรม โดยตัวอย่างคำถามในรอบสอบสัมภาษณ์ คือ อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในมหาวิทยาลัย การแข่งขันจะคัดจาก 200 ให้เหลือ 30 และเหลือ 5 คนสุดท้าย 

ต่อมาคุณแนนได้รับทุนไปศึกษาที่ Incheon National University ประเทศเกาหลีใต้ เป็นคอร์สระยะสั้น 6 เดือน ในตอนแรกสาขาที่คุณแนนอยากเรียนมีแต่ภาษาเกาหลีล้วน คุณแนนจึงต้องปรับเปลี่ยนมาเรียนด้านภาษาแทน โดยเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ในด้านของการใช้ชีวิตคุณแนนเล่าว่าแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลย เพราะเกาหลีมีวัฒนธรรมเอเชียที่คล้ายกับของไทย มีการฝึกฝนแลกเปลี่ยนทั้งภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ได้เพื่อนใหม่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั่วโลก

ในระดับปริญญาโท คุณแนนเลือกเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ โดยสาขาที่คุณแนนเรียนคือ เศรษฐศาสตร์ทางการเมือง สนใจด้านสังคมเป็นหลัก วิเคราะห์เศรษฐกิจหรือตัวเลข ดูปัจจัยหรือมิติอื่น ๆ ทางสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ได้เรียนและฝึกงานมา 

นอกจากนี้ คุณแนนยังเคยได้ตำแหน่งกุลธิดากาชาด ในปี พ.ศ.2556-2557 โดยตำแหน่งนี้คุณแนนเห็นประกาศรับสมัครจากโรงพยาบาลจุฬา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติคือ เก่ง รอบรู้ พึ่งพาได้ สุขภาพดี คุณแนนรู้สึกว่าอยากที่จะเป็น หลังจากนั้นก็ได้ลองสมัครเข้าไป ซึ่งตอนสมัครคุณแนนก็ต้องเขียนเรียงความ เข้าค่ายคัดสรร ขึ้นเวทีตอบคำถาม แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ 

หลังจากได้รับเลือกเป็นกุลธิดากาชาด หน้าที่หลักที่ต้องทำคือเป็นตัวแทนของเยาวชนในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาดไทย ให้ผู้คนรู้จักและเข้าใจ

ปัจจุบันคุณแนนทำงานที่องค์การสหประชาชาติ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees ) หน้าที่หลักขององค์กรคือปกป้องหรือคุ้มครองช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นทั่วโลก ซึ่งคุณแนนอยู่ในส่วนระดมทุน ยูนิตที่ดูแลคือสร้างการรับรู้ของผู้ลี้ภัยและระดมทุน มีหน้าที่ดูแลทำอย่างไรให้ให้คนไทยรับรู้และเข้าใจในเรื่องนี้ เห็นอกเห็นใจ สามารถร่วมสร้างรอยยิ้ม เปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือไปด้วยกัน 

คุณแนนฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ชีวิตของเราต้องดูตามความชอบ เบื้องต้นต้องรู้จุดมุ่งหมายในชีวิตคืออะไร ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ ในทุกโอกาสที่เราได้รับ ถ้าเราเต็มที่กับมัน สำเร็จแน่นอน ไม่สำเร็จในปีนี้ ก็ต้องสำเร็จในปีหน้า อยากให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีเส้นทางชีวิตในแบบที่ทำได้และมีความสุข ค้นหาและทำตามในสิ่งที่ใฝ่ฝันและอยากจะเป็น
.

.

.

.