คุณจ๋า สุจิตรา มหาคุณ | THE STUDY TIMES STORY EP.38

บทสัมภาษณ์ คุณจ๋า สุจิตรา มหาคุณ เจ้าของ StudyWiz สถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติ
สถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติ เปิดโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม

ปัจจุบันคุณจ๋าเป็นผู้อำนวยการสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ StudyWiz ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และยังเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

คุณจ๋าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ เอกวรรณคดีอังกฤษ โทฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดเริ่มต้นนั้นคุณจ๋าเล่าว่า ในสมัยก่อนตัวเลือกไม่ได้เยอะเหมือนปัจจุบัน เริ่มแรกอยากเรียนมัณฑณศิลป์ แต่ด้วยความที่เรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสมา และมีคะแนนค่อนข้างดี แต่คิดว่าหากเรียนมัณฑณศิลป์อาจจะตามเด็กที่มีพื้นฐานศิลปะไม่ทัน จึงตัดสินใจเบนสายมาเรียนอักษรศาสตร์ 

โดยส่วนตัวคุณจ๋าเป็นคนชอบอ่าน อ่านหนังสือทุกประเภทมาตั้งแต่ยังเด็ก ตอนเรียนเอกวรรณคดีอังกฤษ รู้สึกว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความสุข ได้อ่านทั้งบทประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองของอังกฤษในหลายๆ ยุค เกิดเป็นความชอบจึงต่อยอดไปเรียนปริญญาโท สาขาวรรณคดีภาษาอังกฤษ ที่สหรัฐอเมริกา

คุณจ๋าเล่าว่า ช่วงที่ไปเรียนต่อต่างประเทศในสมัยก่อน ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต พบว่าการหาข้อมูลค่อนข้างยาก ข้อมูลตรงน้อย ใช้ความพยายามและเวลาเยอะมากในการค้นหาข้อมูล  การส่งเอกสารต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้เวลายาวนาน ช่วงที่เรียนภาษาเพิ่มเติมอยู่ที่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย จึงตัดสินใจไปคุยกับผอ. ว่าสนใจจะมีสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยไหม จะช่วยเป็นศูนย์ประสานงานให้ เพื่อที่น้องๆ รุ่นต่อไปจะได้รับข้อมูลที่ง่ายดายและเที่ยงตรงขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ตอบรับ

หลังจากนั้นคุณจ๋าได้กลับมาเปิดสำนักงานตอนอายุ 21 ปี และกลับไปเรียนหนังสือต่อ โดยที่มีสำนักงานอยู่ที่ไทย ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

นอกจากนี้ คุณจ๋าไม่ได้ทำเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่มีความสนใจที่หลากหลาย หลังจบปริญญาโทสองใบที่อเมริกา ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยเดิมเพื่อไปทำงานในแผนกการศึกษาต่อเนื่อง ยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ จึงเกิดความสนใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญา เมื่อกลับมาได้เป็นนักเขียนให้สำนักพิมพ์ที่ฮ่องกงอยู่สักพัก หลังจากนั้นได้ก้าวเข้ามาในสาขาอื่นๆ ของการศึกษา มีความเห็นว่านักเรียนไทยใช้หลักสูตรต่างประเทศที่มีบริบทไม่ตรงกับวัฒนธรรมและชุดความรู้ของเอเชีย เกิดความสนใจที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีพื้นฐานจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นบริบทอาเซียนและไทย ทำให้ตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอก EdD ที่ Durham University, สหราชอาณาจักร

ซึ่งระหว่างที่เรียนก็ได้นำชุดทฤษฎีของตะวันตกมาผนวกเข้ากันกับบริบทไทยๆ ทำให้เด็กของเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นไทย บริษัทในเครือจึงได้เริ่มคิดและผลิตชุดแบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับภูมิภาคเอเชียขึ้นชื่อว่า Can Do เป็นชุดแบบเรียนที่ใช้กันในหลายประเทศแถบ ASEAN

ปัจจุบันแนวทางของ StudyWiz สถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติ คือ มีทุกสิ่งสำหรับทุกคน คุณจ๋าแนะว่า อย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนว่าเราไม่สามารถไปเรียนต่างประเทศได้ ลองปรึกษามาก่อน นักศึกษาบางคนยังรับข้อมูลไม่เพียงพอ ขาดโอกาส เพราะคิดว่าการเรียนต่อต่างประเทศต้องใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง แต่มีหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ค่าเทอมและค่าที่พักราคาถูก 

นอกจากนี้ StudyWiz ยังบุกเบิกการเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศจีนและรัสเซีย ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาไทยให้ความสนใจไปเรียนกันยอะมาก อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาภาคอินเตอร์หลากหลายสาขาในประเทศโปแลนด์ ซึ่งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับไทย แต่มาตรฐานการเรียนการสอนแบบยุโรป 

คุณจ๋าทิ้งท้ายคำแนะนำและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศไว้ว่า นอกจากการหาข้อมูลให้ครบถ้วน การคำนวณงบประมาณ สิ่งที่อยากเรียนใช่สิ่งที่ชอบไหม เรื่องของการเตรียมตัวก่อนไปก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ทุกที่ใช้ภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวไม่ใช่เฉพาะการทำคะแนนให้ถึงเพียงอย่างเดียว ไปเรียนกับตัวถึงเข้าใจว่าการได้คะแนนภาษาดีไม่มีความหมายเท่าไหร่ การมีชุดคำศัพท์ที่ดี มีแกรมม่าที่ถูกต้อง แต่หากไม่รู้การเรียบเรียงความคิดแบบคนตะวันตก อาจทำให้การสื่อสารออกไปอาจารย์อ่านแล้วไม่เข้าใจ เกิดเป็นอุปสรรค ถ้านักศึกษามีโอกาส และพอจะมีกำลังทรัพย์ แนะนำให้ลงเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น 

.

.

.

.