Thursday, 8 June 2023
REGION

เชียงใหม่ - อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ให้ประชาชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์  และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีน Moderna ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) Moderna จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 60,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างทั่วถึง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,หอประชุมโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง, หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว,โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง, หอประชุมประจำอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอสันป่าตอง

ลำปาง - มทบ.32 จัดอาหาร ราคาย่อมเยา แบ่งเบาภาระกำลังพลและครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 จัดทำโครงการ "อาหาร ราคาย่อมเยา แบ่งเบาภาระกำลังพล และครอบครัว" โดยจัดกำลังพลวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกับกำลังพลโรงประกอบเลี้ยง กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 จัดทำอาหาร ราคาถูก จำหน่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ​ โรงประกอบเลี้ยง กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ฉะเชิงเทรา - นายกอบจ. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ - โรคอุบัติใหม่!!

วันที่ 17 ก.พ. 2565 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน โดยมีนายทรัพย์ทวี กุลสารี นายก อบต.ท่ากระดาน เป็นผู้รับมอบ และเทศบาลตำบลท่าถ่าน โดยมีนายขจรศักดิ์ พงษ์นิทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าถ่าน เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรง และโรคระบาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้มีนายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 15,000 ขวด และหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น) จำนวน 15,000 กล่อง โดยแบ่งจัดสรร เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 15,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 กล่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน และมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,500 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 กล่อง ให้กับเทศบาลตำบลท่าถ่าน

สุพรรณบุรี - "นิพนธ์" ตรวจภัยแล้งสุพรรณฯ มั่นใจ! ปีนี้ไม่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค -บริโภค และน้ำเกษตร พร้อมกำชับป้องกันไฟป่า-หมอกควันอย่างใกล้ชิด

ที่อ่างกักเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างกักเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ผอ.ศูนย์.ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว นายอำเภอด่านช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด และตนในฐานะกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน นั้น มีความตั้งใจจะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด จากการรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์ปริมาณเก็บกักน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว มีความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 299,000 ล้าน ม.3 โดยวันนี้มีปริมาตรน้ำเก็บกัก 296 ล้าน ลบ.ม. (99.29%) และปริมาณการใช้น้ำ 256 ล้าน ลบ.ม. (99.18%)  ซึ่งคาดการณ์ว่ามีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค และการทำการเกษตร จึงไม่มีความกังวลในประเด็นดังกล่าว ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง ปี 2565 และศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่  จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังติดตามและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยทุกปี พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมักจะประสบปัญหาความแห้งแล้งทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย ซึ่งการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งเป็นอันตรายและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและราชการ และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน จึงให้ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันดูแลให้คำแนะนำและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย

ฉะเชิงเทรา - ‘ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ’ ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ 3 และการยิงอาวุธของเรือในกองเรือฟริเกตที่ 2

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำเรือของ เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงบางปะกง และเรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับการฝึกยิงอาวุธของเรือใน กองเรือฟริเกตที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นการฝึกเตรียมกำลังรบทางเรือ ให้กำลังพลประจำเรือมีความรู้ มีความชำนาญในด้านยุทธวิธีและการใช้อาวุธ มีความพร้อมสำหรับไปปฏิบัติราชการ

โดยได้จัดชุดตรวจสอบและทบทวนความพร้อมกำลังทางเรือ จากกองการฝึกกองเรือยุทธการ เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการที่ ต้องการให้เรือที่ไปปฏิบัติราชการ จะต้องมีความพร้อมและทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อถูกส่งไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามทัพเรือภาคต่าง ๆ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจ ต่อไป

กาฬสินธุ์ - ผู้ว่าฯ เปิดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและมหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอฆ้องชัย ประจำปี 2565  อำเภอฆ้องชัย โดยมีนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนของอำเภอฆ้องชัยได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่าการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอฆ้องชัย ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตในพื้นที่มาจำหน่ายในงานและเป็นการสร้างความสามัคคีของชาว อ.ฆ้องชัย

เชียงใหม่ - อบจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เครือข่ายวัฒนธรรม ภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัด กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมเชียงใหม่ WCC ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่" ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่จังหวัดเชียงใหม่ มีทรัพยากรทางภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ที่เสมือนเครื่องมือในการบ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมมาแต่ช้านาน ซึ่งสะท้อนรูปแบบการอยู่รวมกันของประชาชนกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลาย

แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง คือ กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ม้ง (แม้ว) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) อีก้อ (อาข่า) จีนฮ้อ ปะหล่อง (ดาลาอั้ง) ลั๊วะ(ละว้า) เมี่ยน (เย้า) คะฉิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นราบ คือ ไทยวน (คนเมือง) ไทใหญ่ (ไตใหญ่) ไทเขิน (ไตเขิน) ไทลื้อ (ไตลื้อ) ไทยอง (ไตยอง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคู่กับเมืองเชียงใหม่มาช้านาน จึงได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดธิดาดอย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการวิถีวิตชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรม ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการแสดงถึงความมุ่งมั่นในสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงาน "มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่" เวลา 11:00 - 21:00 น. ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยังเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กระบี่ - "รักเหม็ดใจ ฮาโหร๋ย อินเลิฟหลาวนิ" อ.คลองท่อม จัดกิจกรรมคู่รักวาเลนไทน์ จูงมือ "จดทะเบียนสมรส" เนื่องในวันแห่งความรัก พร้อมแจกของขวัญจับฉลากลุ้นรางวัล

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม นำโดยนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายมณทิพย์ นำพา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มทะเบียนและบัตร จัดกิจกรรม "รักเหม็ดใจ ฮาโหร๋ย อินเลิฟหลาวนิ"

ได้มีการเชิญชวนให้คู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8:00 น. 

โดยได้มีการจัดมุมถ่ายภาพน่ารัก ๆ ไว้ให้คู่รักที่มาร่วมจดทะเบียนได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  และทางอำเภอได้มีการแจกของรางวัลจับฉลากลุ้นรางวัลใหญ่แหวนทองคำ และของรางวัลอีกมากมาย ณ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชน และมีคู่รักที่ร่วมเดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์

ระยอง - วท.นิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU หน่วยงานในพื้นที่ 53 แห่ง มุ่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ดึงเด็กนอกระบบสู่การสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ว่า ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดระยอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 53 แห่ง ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาอาชีวศึกษา

เพื่อการประกอบชีพ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดึงเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยการสร้างอาชีพ ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน และภายในงานมีนิทรรศการอาชีพต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบล๊อคคอร์สรายวิชา มาให้คณะผู้เข้าร่วมได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งนักเรียน และคณะผู้ร่วมงาน 

ปทุมธานี - พระครูปลัดบัญชา จัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณบัญชาทรัพย์ อลังการณ์ใหญ่สุดในปทุมธานี!!

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ วัดสุนทริการาม (คลองสิบสอง) ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดย ท่านพระครูปลัดบัญชา ปญฺญาธโร ท่านเจ้าอาวาสวัด ประธานฝ่ายสงฆ์  นายสมบัติ วงค์กวน สจ.เขต2 อำเภอหนองเสือ ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมคณะกรรมการ เหล่าศิษยานุศิษย์ และประชาชนที่ศรัทธา ร่วมกันเข้าพิธีบวงสรวงเทปูนสร้างฐานหล่อโครงสร้างองค์ ท้าวเวสสุวรรณบัญชาทรัพย์ สุดยิ่งใหญ่อลังการณ์ มีขนาดกว้าง 5เมตร สูง 9 เมตร ใหญ่สุดในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จ ภายในเดือน เมษายน 65 นี้

ทั้งนี้ ตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ผู้ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวย โดยมักบริจาคเงินทอง ให้กับผู้ยากไร้ ด้วยบุญกุศลที่ทำมา พระพรหมและพระอิศวร จึงให้พรเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมพากันกราบไหว้บูชาองค์ท่าน พระครูปลัดบัญชา ปญฺญาธโร

ยะลา - 31 คู่รักจดทะเบียนสมรส!! ในงาน "เบตงที่รัก รักที่สุด ใต้สุดสยาม @รักใต้ไอหมอก" จุดชมวิวทะเลหมอก สกายวอร์คอัยเยอร์เวง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ก.พ.65 ที่จุดชมวิวทะเลหมอก สกายวอร์คอัยเยอร์เวง (SKY WALK AYERWENG) หมู่4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครเดินทางมาถึงอำเภอเบตงต้องเดินทางขึ้นไปชมความงามของทะเลหมอก และเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ภาคเหนือ พร้อมทั้งยังสามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งถือว่าเป็นทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดงานจดทะเบียนสมรส "เบตงที่รัก รักที่สุด ใต้สุดสยาม @รักใต้ไอหมอก" ประจำปี 2565 

โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว และ คู่รัก จำนวน 31 คู่ เข้าร่วม

สำหรับจุดที่จัดให้มีการจดทะเบียนสมนส คือ บริเวณทางเดินบนสกายวอร์คอัยเยอร์เวง มีนายอำเภอเบตง เป็นนายทะเบียน จดทะเบียนให้คู่รักทุกคู่ เมื่อถึงเวลาคู่รัก ทั้ง 31 คู่ ซึ่งมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่บุคคลที่ราบสูง และ ชนเผ่าอัสรี อีก 3 คู่ แต่งกายด้วยชุด บ่าวสาว ชุดไทย ชุดมลายู ชุดจีนชุดสวยงาม เสื้อผ้าคู่ เดินจูงมือคู่ของตน ผ่านซุ่มดอกไม้ ซุ่มลูกโป่ง ที่จัดไว้อย่างสวยงาม เพื่อมารับช่อกุหลาบจากผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ ที่แต่งกายสวยงามด้วยตีมสีแดง สีชมพู ชุดสวยงามต่าง ๆ เช่นกัน 

หลังจากที่คู่รักทุกคู่ได้ทำการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คู่รักทั้งหมดก็ลงมาบริเวณลานด้านล่างเพื่อมาร่วมกิจกรรมจับสลาก พร้อมรับของรางวัล ที่ทำอำเภอเบตงจัดขึ้น

ระยอง - ความคืบหน้าในการขจัดคราบ ‘น้ำมันรั่ว’! หลังจากพบมีปริมาณคราบน้ำมันรั่วไหล รอบ 2

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์และความคืบหน้าในการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง หลังจากพบมีปริมาณคราบน้ำมันรั่วไหล รอบ 2 เมื่อ 10 ก.พ. ซึ่งน้ำมันลอยอยู่กลางทะเลลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบาง เจ้าหน้าที่ได้นำ Boom ล้อมคราบน้ำมันบริเวณจุดเกิดเหตุและใช้สาร dispersant ฉีดพ่นเพื่อสลายคราบน้ำมันที่รั่วไหล ซี่งคราบน้ำมันยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเนื่องจากไม่มีกระแสลม จุดพิกัด 12°36'36"N  101°18"23E มีระยะห่างจากชายฝั่ง 3.67 กิโลเมตร ห่างจากชายหาดแม่รำพึงประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่งเกาะเสม็ด 15 กิโลเมตร ซึ่งมีบูมที่ทำการล้อมคราบฟิล์มน้ำมัน รวมพื้นที่ 0.36 ตารางกิโลเมตร บริเวณดังกล่าวมีเรือเฝ้าระวังประจำจุดรั่วไหล จำนวน 11 ลำ ประกอบด้วย เรือ Boom จำนวน 6 ลำ และเรือพ่นสารเคมี จำนวน 5 ลำ และมีการกั้น Boom จำนวน 3 ปาก และมีการกั้น Boom บริเวณหน้าอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จำนวน 2 ปาก

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจติดตามเส้นทางการแพร่กระจายน้ำมันทางชายหาด และ คืนที่ผ่านมา กำลังพลจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ยังคงปฏิบัติหน้าที่ สำรวจชายหาด ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณโดยรอบชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

เชียงใหม่ - ‘ซิลเวีย’ ศิรดา โล บูลโย่ นักศึกษาแพทย์ มช. คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่!! ประจำปี 2565

นางสาวศิรดา โล บูลโย่ ‘ซิลเวีย’นักศึกษาแพทย์ มช.  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 พ่วงรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน พร้อมทำหน้าที่ทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศช่วงค่ำวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2565  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการประกวด นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ปีที่ 89 ของการเฟ้นหาผู้หญิงไทยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล ในรอบชิงชนะเลิศ ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกัน มาให้กำลังใจและรับชมการ ประกวดอย่างคึกคัก

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เรามีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนารวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อันเป็นอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีเสน่ห์ที่โดดเด่น เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน เกิดการประชาสัมพันธ์กันในวงกว้าง จนติดอันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับเมือง ที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกเป็นประจำทุก ๆ ปี

จังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (แลนด์มาร์กแห่งใหม่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา)ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตามคอนเซปต์ 89 ปี นางสาวเชียงใหม่ ความงามล้านนาสู่สากลได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเชียงใหม่คนที่ 89 และผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุก ๆ ตำแหน่ง

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า"การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565"เพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและนโยบายการเปิดเมืองของ จังหวัดเชียงใหม่ (CHARMING Chiang Mai) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดงาน "นางสาวเชียงใหม่ 2565" การประกวดในครั้งนี้เป็นปีที่ 89 ซึ่งถือว่าเป็นเวทีการประกวดที่ยาวนานที่สุดระดับต้นๆของประเทศไทย

การประกวดในครั้ง นี้ได้เปิดรับสมัครสาวงามทั่วประเทศ ได้ลงชิงชัย และแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยว ในช่วงเก็บตัวได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ของผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังผู้ชมทั่วประเทศ สนับสนุนเชิงพาณิชย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองแห่งมรดกโลก นำไปซึ่งการกระตุ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของเชียงใหม่ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเชียงใหม่ คนที่ 89 และผู้ได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุก ๆ ท่านอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป

และผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 30 นางสาวศิรดา โล บูลโย่ คว้ามงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย ป้ายเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท ไปครอง นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัลพิเศษ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนไปครองอีกด้วย

สำหรับรางวัลรองอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10 นางสาววิชญฎา วิชญพงษ์กุล พร้อมคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน

รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 18 นางสาวสุพรรณิการ์ จำเริญชัย

รางวัลรองอันดับ 3 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 26 นางสาวปฏิมาภรณ์ ขยันชม

และรางวัลรองอันดับ 4 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 29 นางสาวปิยมน ปกปิงเมือง

สตูล - ททท.สตูล เชิญผู้ว่า-คุณนาย โปรความหวานจัดกิจกรรม “ความรักข้ามกาลเวลา” ระหว่างวันที่12-14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ควงแขน นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล แถมยังได้สวมใส่ชุดเสื้อผ้าทรงพื้นเมืองทางภาคใต้ สีชมพูหวาน ออกโปรโมทการท่องเที่ยว ในเดือนแห่งความรัก ภายใต้การควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมใส่แมสก์ถ่ายรูป จุดบริเวณ สะพานข้ามกาลเวลา ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานฯ ที่มีความเก่าแก่ของชั้นหินข้ามกาลเวลายุคโบราณ 450 ล้านปี และสถานที่แห่งนี้ได้ถูกยกระดับเป็นหนึ่งในอุทยานธรณีโลกสตูลด้วยโดยเฉพาะการมาเก็บความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ความรักที่ยังอยู่ในความทรงจำที่ดี ท่ามกลางสื่อมวลชนหลากหลายแขนง ที่ลงเก็บภาพความน่ารัก ที่ท่านผู้ว่าสตูล และคุณนายหยอกล้อกัน แบบสื่อมวลชนต้องเขินอายแทนเลย

ด้าน นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล เปิดเผยว่า ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลร่วมกับจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและเทศมนตรีตำบลกำแพงจัดงานเทศกาล “ความรักข้ามกาลเวลา” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้ าและบริการทางการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

โดยชูความสวยงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างได้อย่างลงตัวของอุทยานแห่งชาติเภตรา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานฯที่มีความเก่าแก่ของชั้น "หินข้ามกาลเวลายุคโบราณ 450 ล้านปี” และสถานที่แห่งนี้ได้ถูกยกระดับเป็นหนึ่งในอุทยานธรณีโลกสตูลด้วย โดยเฉพาะการมาเก็บความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

กาฬสินธุ์ - เปิดงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก กระตุ้นท่องเที่ยว!!

อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานบุญใหญ่นมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยมีขบวนฟ้อนนางรำที่สวยงามในชุดการแสดงศรีโคตรบูรณ์ บูชาองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก พร้อมการแสดงแสง สี เสียง กล่าวขานตำนานพระธาตุพนม งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด

ที่ลานพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก วัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฉลองสมโภชและเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยมีนายธวัธชัย  รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พระมหามีชัย กิจฺจสาโร ดร. เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก เจ้าอาวาสวัดธรรมพิทักษ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกสารทิศร่วมงาน ในงานพิธีมีการกล่าวคำบูชาองค์พระธาตุพนมจำลอง พร้อมด้วยการรำถวายบวงสรวงในชุดการแสดง ศรีโคตรบูรณ์ถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุ และการแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานพระธาตุพนม

นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีการจัดปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ ประเพณีบุญคูณลาน หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และสินค้าด้านการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จัดทำทะเลธุง สำหรับงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ตั้งอยู่ที่วัดธรรมพิทักษ์ ในเขตเทศบาลอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ การก่อสร้างเริ่มต้นจากการประชุมของคณะสงฆ์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีพระเทพโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในขณะนั้นเป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือกันว่าชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิมสมควรจะนำไปไว้ในพื้นที่ใด ในที่สุดที่ประชุมคณะสงฆ์ได้ใช้วิธีการเสี่ยงทาย ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่า วัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้นำชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิมมาประดิษฐานไว้เพียงแห่งเดียว


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top