Monday, 5 June 2023
REGION

‘สโมสรไลออนส์’ จัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 แบบ New Normal เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ

(1 มี..65) เชียงใหม่- โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ไลออน ประพันธ์ มานวธงชัย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ ประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมใหญ่ไลออนสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 แบบ New Normal เขียงใหม่เป็นเจ้าภาพ

ไลออน ประพันธ์ มานวธงชัย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ได้กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่ เป็นประจำทุกปี เพื่อสรุปการทำงานของสภาภาครวม พบปะหารือกับมวลสมาชิกไลออนส์ในประเทศไทย ร่วมหาทางแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของไลออนส์ และเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของแต่ละภาค ในปีนี้สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-A1 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีสมาชิกไลออนส์ทั้ง 6 ภาค จาก 300 สโมสรทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมงาน

กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ สนาม Gassan Panorama Golf Club จังหวัดลำพูน นำรายได้จากกิจกรรมไปสนับสนุนชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้พิการสายตา 17 จังหวัดภาคเหนือ การประกวดขบวนพาเหรดไลออนส์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เวลา 14.00 . - 17.00 . พิธีเปิดการประชุมใหญ่ฯ เชิญธงงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 56 และการแสดงความยินดีแก่ประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย, ผู้ว่าการภาคฯ,รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1, คนที่ 2 ทั้ง 6 ภาค ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไลออนรัตนากร สิริรัตน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น โดยได้จัดกิจกรรมบริการสังคมด้วยหัวใจจิตอาสา สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-A1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2565 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และท่องเที่ยวภาคเหนือ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยขอความร่วมมือผู้ร่วมงานทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางมาตรการป้องกันควบคุมโรคตลอดการจัดงาน ทั้ง โรงแรม ที่พัก และสถานที่การจัดประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง จึงสร้างความเชื่อมั่นว่าการประชุมในครั้งนี้ทุกคนจะปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน

‘ผกก.สภ.เมืองนราฯ’ นำเจ้าหน้าที่ รุดเยี่ยมช่วยเหลือเร่งด่วน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นราธิวาส-...เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการตำรวจจิตอาสาหลายนาย รุดลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อเข้าไปเยี่ยมเยียน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนใน หมู่ 1 หมู่ 10 และหมู่ 11 .ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอย่างหนักหลายพันครัวเรือน

ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และขนมปัง จำนวน 80 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

จังหวัดนครพนม นำร่อง ‘บ้านหนองเดิ่นพัฒนา’ แก้ปัญหายาเสพติดชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจร

(1 มี..65) นครพนม-ที่วัดบ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือและเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ทำให้ทุกคนเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา โทษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหา การบำบัดรักษา

โดยคนในชุมชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมสร้างรูปแบบในการดำเนินงาน ที่นำไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ เพราะจะมีปัญหามากกว่าที่อื่นๆ

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดนครพนม โดยอำเภอเมืองนครพนม ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย คือ ‘บ้านหนองเดิ่นพัฒนา’ หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านผึ้ง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

‘มทบ.32’ ลงพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ร่วม ‘ป้องกัน-แก้ไข’ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

(1 มี..65) ลำปาง-พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่พบปะและสร้างการรับรู้พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับพี่น้องบ้านเสด็จ หมู่ 5 บ้านห้วยยาง หมู่ 6 และบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เกิดมิติใหม่อันเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกและส่งผ่านข้อมูลในการหารือแนวทางป้องกันไปเผยแพร่และทำความเขาใจกับพี่น้องในชุมชน พร้อมทั้งให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการปกป้องพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านให้ปลอดการเผา

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดลำปางในการงดการเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในชุมชนของตนและแผ่วงกว้างถึงรอบเขาดอยพระบาทต่อไป ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยาง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การลงพื้นที่สร้างการรับรู้บูรณาการจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 32 ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท - ม่อนพระยาแช่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเสด็จ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต พร้อมด้วยแพทย์จิตอาสาพระราชทาน วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และพี่น้องอาสาชุมชนดับไฟป่า ที่ร่วมสะท้อนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ทุกหน่วยงานก็จะได้นำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้ยั่งยืนต่อไป

‘มรภ.สฎ – มรภ.ภูเก็ต’ จับมือพัฒนานวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ดันอัตลักษณ์อันดามัน – อ่าวไทย ยกระดับ ECO SPA สู่สากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ นำองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์สุขภาพควบคู่สิ่งแวดล้อม ดึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวเกาะอันดามัน-อ่าวไทย ยกระดับอัตลักษณ์ภาคใต้สู่สากล โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและการวิจัย มรภ. และ ดร.พุทธพร บุญณะ ประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านสปาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกาะสมุย ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรที่มีความคล้ายคลึงกับเกาะภูเก็ต จึงร่วมกันนำองค์ความรู้มาบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริม และถ่ายทอดสู่ผู้เรียนหรือประชาชนในท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยนำเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทรัพยากรในท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รวบหนุ่มลักกางเกงในหญิงสาว ในพื้นที่ สภ.แสนสุข เป็น ผจก.บริษัทขายอะไหล่เครื่องจักรชาวจีน เจอพิษโควิดไม่มีเงินประกันตัว

(1 มี..65) ...พัฒนา รอบรู้ ผกก.สภ.แสนสุข ร...เจริญพงษ์ ชูชมกลิ่น เจ้าของคดีคนร้ายลักกางเกงในหญิงสาว ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้นำหมายค้นและหมายจับของศาลจังหวัดชลบุรี นายหลิน ฮั่นกั๋ว อายุ 50 ปี สัญชาติจีน เดินทางไปที่ บริษัท ช่วงซิง แมชชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 497 .สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัท ขายอะไหล่เครื่องจักรกล

หลังจากไปถึงที่บริษัท ดังกล่าว ได้มีการแสดงหมายค้นและได้เข้าไปในตัวอาคารพบ นายหลิน นั่งอยู่ภายในบริษัท จึงได้แสดงหมายจับกุม และเข้าไปตรวจค้นชั้น 4 ซึ่งเป็นห้องนอนของนายหลิน พบกางเกงในหญิงสาวประมาณ 50 ตัวอยู่ในลิ้นชัก จึงได้ควบคุมตัวนายหลินมาดำเนินคดี ในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน ปรากฏว่านายหลินไม่ได้ประกันตัว เพราะไม่มีหลักทรัพย์เนื่องจากโดนพิษเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวไว้ก่อน

จากการสอบถาม น..บี ผู้เสียหายจากการถูกลักกางเกงใน กล่าวว่า ดีใจมากที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นกางเกงในของตัวเองและน้องสาวประมาณ 20 กว่าตัว และยังมีของคนอื่น อีกจำนวนหนึ่ง

มือ 1 ประเทศไทย มือ 1 เอเชีย และ อันดับ 9 โลก นักแข่งร่มบินกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

หลังจากที่กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ได้พาไปรู้จักเรือรบและยุทโธปกรณ์ ภายใต้โครงการ “มารู้จักเรือรบแห่งราชนาวีไทย ไปกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ” ไปแล้วนั้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับองค์บุคคลของกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ทำเรื่องที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลคนรุ่นใหม่ ทำให้คนทั่วไปรู้จักในความสามารถ สร้างความภูมิใจในหน่วยงาน

ซึ่งวันนี้ เราจะพาไปรู้จักกับ พันจ่าเอก จิรศักดิ์ วิถีธรรม นรจ.ทร.รุ่นที่ 47 นย.รุ่นที่ 49 ปัจจุบัน ตำแหน่งประจำชุดปฏิบัติการที่ 4 กองรบพิเศษที่ 4 กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ นักกีฬาร่มบินทีมชาติไทย

พันจ่าเอก จิรศักดิ์ ได้มารู้จักร่มร่อน-ร่มบิน ตอนที่เข้ามาสังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ซึ่งเห็นรุ่นพี่มาฝึกบินในหน่วย จึงรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายและสนุก สามารถบินได้เหมือนนก โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ ยิ่งสงสัยและอยากเข้าไปศึกษาและเริ่มเรียนรู้กับครูฝึก ช่วงนั้นใช้เวลาประมาน 3 เดือน ถึงจะได้ขึ้นบินจากภูเขา เพราะหลังจากเลิกทำงานและฝึกซ้อมปัญจะกีฬาทหารแล้ว จะมีเวลาในการฝึกตั้งร่มวันละ 1 ชม. หลังจากที่ได้บินเป็นแล้ว ก็จะแบกร่มเดินขึ้นเขาหลังจากเลิกงานเกือบทุกวัน จนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่ง โดยบินลงเป้าอย่างแม่นยำ ที่สมาคมกีฬาทางอากาศฯ จัดขึ้น

‘บิ๊กแจ๊ส’ พาคณะผู้บริหารดูนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาเป็นหน่วยบินดับเพลิง

(1 มี..65) ปทุมธานี-ที่บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พล...คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการออกแบบผลิตอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อประกอบการพิจารณาในการใช้งานด้านควบคุมเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี โครงการสมาร์ทซิตี้ เพื่อให้ให้วิศวกรของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด นำไปติดตั้งกับโดรน เพื่อใช้ในการดับเพลิงในจุดเกิดเหตุโดยจะเริ่มที่เทศบาลนครรังสิตเป็นต้นแบบ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น..กันต์พัฒน์ มังคละศิริ อนุกรรมการประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม ร่วมเยี่ยมชม และมี คุณพีรพล ตระกูลช่าง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ และพาคณะเดินดูการออกแบบผลิตโดรน ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับ

พล...คำรณวิทย์ กล่าวว่า วันนี้ได้พาผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานีเข้าชมบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด และได้มาเห็นว่าในจังหวัดปทุมธานีของเรามีการดำเนินการที่เป็นนวัตกรรมที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก ซึ่งสิ่งที่ตนเองสนใจคือการดำเนินการโครงการสมาร์ตซิตี้ โดยจะเริ่มต้นที่เทศบาลนครรังสิต มีการติดต่อสื่อสารทางดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และได้มองไปถึงถ้าเราสามารถนำโดรนประกอบลูกบอลขึ้นบินดับเพลิงได้ ก็ต้องดูว่าโดรนเครื่องนี้สามารถรับน้ำหนักได้กี่กิโลกรัม

ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมีโรงงานเยอะ มีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกลุ่มอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว และมหาลัยหลายแห่ง ซึ่งในช่วงที่เข้ามาบริหาร อบจ.ปทุมธานี พบว่ามีเหตุเพลิงไหมหลายครั้งอย่างเช่นไฟไหม้ที่นวนคร ไฟไหม้ที่ลาดหลุมแก้ว หรือไฟไหม้ที่โรงงานไม้อัดที่วัดโคก มันเสียหายเยอะ มูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งเป็นร้อยล้าน กว่ารถดับเพลิงจะไปถึงรวมทั้งกว่าจะหาแหล่งน้ำ ก็ทำให้เสียเวลาไปมาก ถ้าเราสามารถใช้นวัตกรรมลูกบอลดับเพลิงของคนไทยแล้วนำมาดัดแปลงติดตั้งกับโดรน เขาสามารถบินขึ้นไปเหนือที่เกิดเหตุแล้วทิ้งลูกบอลดับเพลิงลงไปเลย เมื่อลูกบอลดับเพลิงแตกจะมีผงเคมีที่เป็นฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นไป เพื่อตัดออกซิเจนได้ลมก็จะลดลง ทำให้สามารถดับเพลิงได้ง่ายขึ้น และลดความเสียหายได้ก็จะคุ้มค่า แต่เนื่องจากโดรมมีราคาสูงมาก ก็จะต้องพูดคุยกับเจ้าของบริษัทว่าจะสามารถเช่าได้หรือไม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุเมื่อรับแจ้งเหตุ ก็ให้นำโดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยลูกบอลดับเพลิงที่ อบจ.จัดมาให้ บินไปดับไฟที่จุดเกิดเหตุโดยทางบริษัทจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมโดรนเพื่อเฝ้าระวังเหตุตลอดเวลาเพื่อนำลูกบอลดับเพลิงบินไปทิ้ง

ตำรวจท่องเที่ยว ‘เกาะพะงัน’ ช่วยนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนี 5 คน หลังหลงป่าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ

(1 มี..65) สายตรวจ TPB (เกาะพะงัน)ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงัน ประสานมายังเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนี จำนวน 5 คน หลงป่า ทราบชื่อ 1. Mr.Meinhardt Tom Yannickอายุ 26 ปี สัญชาติ เยอรมนี 2. Mrs.Konig Laura Louiseอายุ 24 ปี สัญชาติ เยอรมนี 3. Mrs.Sapani Vivien Deniece อายุ 25 ปี สัญชาติ เยอรมนี / 4. Mrs.Scheub Lena สัญชาติ เยอรมนี และ 5. Mrs.Fuchs Tani Katharina สัญชาติ เยอรมนี ซึ่งทั้งหมดเดินหลงป่าอยู่บนเขาหรา

หลังจากได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยมี พล...กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ทท.3, ...เอกกฤต วิริยะภาพ รอง ผบก.ทท.3, ...พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.2 บก.ทท.3 จากนั้นผู้บังคับบัญชา ได้สั่งการให้ พ...อธิวัฒน์ มารุดเกล้า สว..ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ได้มอบหมาย สั่งการให้ ด..สายัณห์ สุทธิมาศ หัวหน้าชุด ตำรวจท่องเที่ยวประจำเกาะพะงัน เพื่อจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และเตรียมอุปกรณ์ ทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะพะงัน, ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันวางแผนการเดินทางขึ้นไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

จากนั้นได้เดินทางไปยังทางขึ้นจุดชมวิวเขาหรา บ้านมะเดื่อหวาน ม.3 .เกาะพะงัน และเริ่มต้นเดินทางขึ้นเขาหราไปค้นหานักท่องเที่ยวตามโลเคชั่นที่นักท่องเที่ยวส่งมา ในขณะเดินค้นหาอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ได้ร้องตะโกนเรียกนักทั้งเที่ยวทั้ง 5 คนในป่า จนได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวทั้ง 5 คน ตะโกนกลับมาและเดินทางไปตามเสียงของนักท่องเที่ยวใช้เวลาค้นหาอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จนพบตัวนักท่องเที่ยวทั้ง 5 คน ติดอยู่ตรงทางใกล้ธารน้ำตก ทั้ง 5 คนปลอดภัย

ผู้ว่าฯ จันทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติแนวทางและมาตรการส่งออกผลไม้ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

(1 มี..65) จันทบุรี-ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พืชสวนพลิ้ว นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในโรงคัดบรรจุผลไม้ โดยมี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ ผู้แทนสมาคมชาวสวนผลไม้ ร่วมประชุมในห้องประชุม และ มีการประชุมผ่านทางไกล ระบบ Zoom ที่มี ทูตเกษตรกรุงปักกิ่ง, ทูตเกษตรเมืองกวางโจว, ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมบูรณาการหน่วยงานและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมส่งออกผลไม้ของเกษตรกรไปยังตลาดปลายทางโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และการขนส่ง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติแนวทางและมาตรการควบคุมกลไกการผลิตผลไม้ให้ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 สร้างความมั่นใจผู้บริโภค มีการออกมาตรการต่าง ๆ รองรับและเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผู้ผลิตทั้งด้านราคา และการกระจายผลผลิตโดยจังหวัดจันทบุรีมุ่งเน้นสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคภายใต้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางสวนผลไม้ การเก็บผลผลิต โรงคัดบรรจุผลไม้ Covid free setting

ขณะที่ทางรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมในการกระจายผลผลิต ผลไม้ของเกษตรกรมีการประสานงานตลาดปลายทาง และเพิ่มช่องทางการตลาดต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19

'บิณฑ์์'​ นำเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูลุยน้ำแจกถุงยังชีพและเงินซับน้ำตาชาวมูโนะ

สำหรับความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ตลาดมูโนะ ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมขังในขณะนี้มีอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น​ ล่าสุด นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ หรือ ท็อป นักสังคมสงเคราะห์และดาราภาพยนตร์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวนกว่า 50 ชีวิต นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ลงเรือยนต์จำนวน 3 ลำ นั่งเรือและเดินลุยน้ำที่มีความสูงเกือบ 1 เมตร ตระเวนแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลาดมูโนะ

พร้อมทั้งได้มีการมอบเงินจากมูลนิธิร่วมกตัญญูครอบครัวละ 500 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่หลังเกิดสภาวะน้ำท่วมขัง ที่ไม่เคยปรากฏการณ์หนักขนาดนี้มาก่อน

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ย้ำผู้บริหาร อปท.มุ่งทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้โอวาทผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเน้นย้ำต้องเป็นข้าราชที่มุ่งทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

วันที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  พบปะ ให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วม

ปทุมธานี-นายกแจ๊สเชื่อคดีน้องแตงโมมีพิรุธฝากตำรวจให้เอาความจริงมาให้ได้อย่าไปสนว่าคนผิดว่าเป็นใคร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมือปราบลูกชายกระทิงแดงได้แสดงความคิดเห็นกรณีดาราสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ อายุ 37 ปี (ชื่อวงการบันเทิง แตงโมนิดา) ได้ประสบอุบัติเหตุตกเรือสปีดโบ๊ท บริเวณสะพานพระราม 7 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.30 น. เจ้าหน้าที่ทีมชุดประดาน้ำและร่วมกตัญญูใช้ระยะเวลาค้นหาจนพบศพเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. สภาพลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงคราม 1 ทางญาติจะดำเนินการพิธีศพทางศาสนาคริสต์ ที่คริสตจักรเมธอดิสท์ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ในฐานะที่ผมเล่นเรือมานาน เรือก็เหมือนรถมีการขึ้นทะเบียนที่กรมเจ้าท่า การขับเรือต้องมีใบอนุญาต ที่เหมือนกับใบอนุญาตขับขี่รถ รถวิ่งซ้าย เรือต้องวิ่งขวาประสบการณ์ในการขับต้องรู้พื้นที่ รู้ร่องน้ำ อย่างผมขับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยามาหลายปี  และไม่ควรขับในเวลากลางคืน ซึ่งเรือที่ผมขับเป็นเรือเอี้ยมจุ้นที่นำมาดัดแปลงมีสปอตไลน์ส่องในเวลากลางคืน นอกจากนี้ธรรมชาติของชาวบ้านริมแม่น้ำในเวลากลางคืนเขามักจะออกมาลงข่ายดักปลา หรือตกกุ้งโดยจะมีตะเกียงเล็กส่องสว่าง หากสปีดโบ๊ทแล่นมาเร็วไม่ทันเห็นแว็บเดียวก็ชนแล้ว ถึงแม้บางจุดจะมีการติดไฟเตือนไว้สำหรับโค้งน้ำ เราก็ต้องสังเกต ผู้ที่ขับเรือบางคนก็สักแต่ว่าขับ คุณไม่รู้ว่าคุ้มน้ำอยู่ตรงไหน แล้วขับด้วยความเร็วซึ่งในเวลากลางคืนถือว่าอันตรายมาก แม้แต่ผักตบชวาก็เป็นอุปสรรคต่อสปีดโบ๊ทเพราะสามารถพันใบพัดเรือได้ จึงเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่เรามีเรือแล้วจะสามารถขับเรือโดยที่เราไม่รู้กฎกติกา ไม่รู้พื้นที่ ไม่รู้ภูมิประเทศ อย่างนี้ก็อันตราย

อย่างข่าวที่มีดาราตกน้ำโดยมีการมาทานอาหารที่จังหวัดปทุมธานี ที่ร้านบ้านตานิต ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี อาหารเขาก็มีชื่อเสียงอร่อยมาก การที่มาแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ที่จะมาท่องเที่ยวทางเรือ ท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าว เรื่องที่เกิดขึ้นสืบไม่ยาก เรื่องจริงง่าย 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์ ยืนยันโครงการดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์จากทำเนียบรัฐบาล มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมพิธีเปิดฯ

โดยมีนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

 

 

ตราด - ไอเดียเก๋! ‘กัญชง และโรงกัญชา’ ปลูกกัญชา 600 ต้น วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็ก พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ และสุขภาพชายแดน!

วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็ก หมู่ 2 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดวิสาหากิจชุมชนพืชสมุนไพร ต.หาดเล็ก พร้อมด้วย  นายเทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการกองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นส.กิปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก นายโชคชัยแสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เกษตรจังหวัดตราด ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด 

โดยมี นส.อรภา ชูใจหาญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็ก กล่าวรายงานการจัดโครงการ

นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็ก ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็ก นายเทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการกองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ร่วมกับหน่วยงานเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็ก และร่วมกันปลูกกัญชา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็กให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน 


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top