Tuesday, 18 January 2022
NORTHERN

ตราด - ‘กองทัพเรือ’ โดยทัพเรือภาคที่ 1 เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน - อุปกรณ์กีฬา และของขวัญวันเด็ก

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้แนวคิดคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

โดยวันที่ 5 มกราคม 2565 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำโดยนาวาเอก ปฏิรูป  อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียน และทำความสะอาดโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี ครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดงให้การต้อนรับ

และวันเดียวกัน ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง นำโดย นาวาโท พงษ์กาญจน์  กฤตินันท์ หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง ร่วมกับชุมชนสลักคอก จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียน และทำความสะอาดโรงเรียน วัดวัชคามคชทวีป อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี ครู และ นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามชคทวีป ให้การต้อนรับ

และในวันที่ 6 มกราคม 2565 ทัพเรือภาคที่ 1 นำโดย นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียน และทำความสะอาดโรงเรียนเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ครู และ นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามชคทวีป ให้การต้อนรับ

ถึงแม้ในปีนี้ จะไม่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบของการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหารของหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ งดการรวมตัวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่การจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญนั้น เป็นการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน คุณครู และกำลังพลในสังกัดเป็นหลัก มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVI-19 อย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

ลำปาง - กองทัพบกเดินหน้า ร่วมปกป้องพี่น้องชาวลำปางให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 อำนวยความสะดวกและแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 อำนวยความสะดวก และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์พระราชทานให้กับประชาชนชาวลำปาง ที่เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการฉีดวัคแอสตราเซนิก้า เข็มที่ 2 ตามใบนัดหมาย  

โดยมียอดผู้มารับบริการ จำนวน 3,000 คน นับเป็นความห่วงใยประชาชนที่ในพื้นที่ให้ได้รับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุม เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและเพื่อให้ทุกส่วนร่วมกันป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้เกิดประสิทธิภาพ

 

ลำปาง - ผบ.มทบ.32 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล - รด.จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ฯ จุดบริการประชาชนหน้าค่ายฯ

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32,รด.จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ  จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565  โดยฝากความห่วงใยพร้อมให้ช่วยกันดูแลและอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ช่วงนี้เป็นการเดินทางกลับให้มีความประทับใจและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ขอบคุณกำลังพล/จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ตั้งใจและร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างดี   

เชียงใหม่ - เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและเที่ยวชมงาน ณ แปลงสาธิตพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า งานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564  Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 29  ธันวาคม 2564 เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 87 ปี และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 (2477-2577) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สร้างสังคมแห่งการ “กินดี” “อยู่ดี” และ “มีสุข” เผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรสู่สาธารณชน อันเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ให้ได้รับการต่อยอด

รวมถึงเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและชุมชนในทุกมิติ  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานเกษตรแม่โจ้ในครั้งนี้”

 

เชียงใหม่ - “หมีแพนด้าหลินฮุ่ย” ออกสวนหลังบ้านรับลมหนาว ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าแห่งประเทศไทย ได้นำ หมีแพนด้า“หลินฮุ่ย”    ออกสู่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง(สวนหลังบ้าน) ให้สัมผัสอากาศหนาวเย็น เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 นี้เท่านั้น

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีอุณภูมิลดลงจากปกติ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้น คือการนำหมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” ออกสู่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้

ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 17 ของการนำหมีแพนด้าออกสู่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง(สวนหลังบ้าน) ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี และในปีนี้ ฤดูหนาวได้มาเยือนภาคเหนือของเรา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงปลายเดือนมกราคม 2565 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างช้า ๆ

อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับหมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” ให้ได้ออกมารับแสดงแดดในยามเช้า และได้เดินออกกำลังกาย ซี่งจะทำให้หมีแพนด้าหลินฮุ่ยมีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุง จัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม มีการปลูกต้นไม้ ต้นไผ่ ทำลำธาร แอ่งน้ำ และสร้างของเล่นเลียนแบบธรรมชาติ ให้หมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” สนุกสนานกับธรรมชาติอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

ทั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการช่วยค้นหาวัตถุหรือโลหะต่าง ๆ ภายในบริเวณส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง ก่อนที่จะมีการนำหมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” ออกมายังส่วนจัดแสดงในวันนี้ด้วยครับ

 

เชียงใหม่ - Kick Off!! เปิดตัวแล้ว... “งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน วิถีใหม่!!

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม Kick Off!! เปิดตัวVirtual Tour งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่) Kaset Fair @Maejo 2021 Online Smart Agricultural Innovation for Sustainability (Next Normal) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ภายในงาน มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ , การจัดแสดงแปลงสาธิตพืช สัตว์ ประมง พร้อม Virtual Reality , การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง ,การฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพและหลักสูตรอบรมระยะสั้น , งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”และการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร  พร้อมจัดส่งถึงบ้าน

เชียงใหม่ - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Northern Long Stay Fair 2021 กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ลำพูนและ แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ที่ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือได้ว่ามีความสำคัญและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการให้บริการการท่องเที่ยวแบบพักระยะยาว Long Stay นี้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยววิธีการหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตลอดปีเมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงาน ก็เกิดขึ้น สินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึกกิจกรรมต่างๆก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนการดำเนินโครงการ Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น

ด้านนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุมากกว่า 50,000 คน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้สูงอายุจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ออสเตรเลียเยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ สนใจมาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน

 

ลำพูน - ททท.สำนักงานลำปาง ชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ “เล่นกอล์ฟ สบาย ๆ ผ่อนคลายวันธรรมดา @ ลำพูน”

ททท.สำนักงานลำปาง ร่วมกับ ชมรมสนามกอล์ฟลำพูนจัดแถลงข่าว ชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ “เล่นกอล์ฟ สบาย ๆ ผ่อนคลายวันธรรมดา @ ลำพูน”โดยมี นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง พร้อมด้วยนายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน และตัวแทนสนามกอล์ฟลำพูน ทั้ง 5 สนาม ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ

นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ “เล่นกอล์ฟ สบาย ๆ ผ่อนคลายวันธรรมดา @ ลำพูน”  ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่  22 ธันวาคม 2564 โดยกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชมรมสนามกอล์ฟลำพูน และ 5สนามกอล์ฟศักยภาพในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สนามกอล์ฟอาทิตยา เชียงใหม่ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (ลำพูน) สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท สนามกอล์ฟกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ สนามกอล์ฟกัซซันเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ และ สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ

เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟและกระจายรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดลำพูนโดยรวมในวันธรรมดา วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ใช้ชื่อ “เล่นกอล์ฟ สบาย ๆ ผ่อนคลายวันธรรมดา @ ลำพูน” ภายใต้แนวคิด อิ่มท้อง อุ่นใจ ลุ้นรางวัล ด้วยไอรัก ชวนก๊วนกอล์ฟ ร่วมโปรดีตีกอล์ฟมอบสิทธิ์ 3 ต่อ สิทธิ์ที่ 1 คูปองชุดอาหารกล่อง (อาหารหลัก+ผลไม้+น้ำดื่ม) จำนวน 600 คูปองต่อสนาม สิทธิ์ที่ 2 ลุ้นรางวัลพิเศษแชร์บอกต่อบนเฟสบุ๊ก และสิทธิ์ที่ 3 ลุ้นรางวัลจากการจับหางบัตรคูปองชุดอาหารกล่อง ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ททท. สำนักงานลำปาง และชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ขอเชิญนักกอล์ฟมาออกรอบร่วมกิจกรรม “เล่นกอล์ฟ สบาย ๆ ผ่อนคลายวันธรรมดา @ ลำพูน” ณ สนามกอล์ฟในจังหวัดลำพูนทั้ง 5 สนามที่มีเครื่องหมาย SHA Plus ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า "กิจการ" มีมาตรฐานในการควบคุมโรค สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ กับ Fairway และ Putting Green ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละสนามกอล์ฟ ในบรรยากาศสบาย ๆ ของวันธรรมดา

ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมถึง ความแตกต่างของมาตรฐานความปลอดภัย "SHA" กับ "SHA Plus" ว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องระดับมาตรฐานในการควบคุมโรค โดย "SHA" เป็นเครื่องหมายที่กิจการที่ทำตามเงื่อนไขด้านสุขภาพตามที่กำหนด เช่น มีจุดตรวจอุณหภูมิ ที่ทางเข้าออก เว้นระยะห่างของผู้เข้าใช้บริการให้บริการเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น ส่วน "SHA Plus" จะยกระดับความเข้มข้นจาก "SHA" อีกทอดหนึ่ง โดยผู้ให้บริการจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 70% ของพนักงานที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ใช้บริการอีกขั้น และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในอีกระดับหนึ่ง

 

เชียงใหม่ - “ลอยกระทงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจรักษาประเพณีล้านนา” สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมลอยกระทงวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564

เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ลอยกระทงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจรักษาประเพณีล้านนา”ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลลอยกระทงภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 จุด ดังนี้จุดแรกบริเวณภายในส่วนจัดแสดงนกเพนกวิน พบกับกิจกรรมลอยกระทงปลาทูชมการแหวกว่ายน้ำของฝูงนกเพนกวินฮัมโบลด์ 20 กว่าตัวโฉบรับกระทงปลาทูที่ทำจากน้ำแข็งหลากสีสร้างสีสันความตื่นตาตื่นใจให้กับนกเพนกวินได้เล่นสนุกและเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อีกมุมหนึ่งที่แปลกตา สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชื่นชม ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 วันละ 2 รอบ ช่วงเวลา 11.00 – 11.30 น. และช่วงเวลา 15.00 - 15.30 น. พร้อมตกแต่งภายในส่วนจัดแสดงด้วยโคมล้านนาให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลยี่เป็ง

 

เชียงใหม่ - ก.ล.ต. นำเสนอการลงทุนในโลกยุคใหม่ "New Paradigm of Capital Market" ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คุ้มครองผู้ลงทุน ดูแลความเรียบร้อยในตลาดทุน เนื่องจากการลงทุนเกี่ยวข้องกับเงินทองโดยตรง จึงมีมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีคอยหาช่องว่างของกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อคดโกง เอารัดเอาเปรียบ หรือหลอกล่อเอาเงินจากผู้ไม่รู้ไปอย่างง่ายดาย เช่น การชวนไปลงทุนแบบหลอก ๆ การปั่นหุ้นสร้างราคา การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ฯลฯ ถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันรูปแบบกลโกงในโลกแห่งการลงทุน มิจฉาชีพเหล่านี้จะไม่สามารถหลอกลวงได้ ความรู้จึงเป็นสิ่งป้องกันภัยจากกลโกง

จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเรียนรู้การลงทุนอย่างรอบด้าน ภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 (MONEY EXPO CHIANGMAI 2021) ณ บูธ ก.ล.ต. ที่นำเสนอการลงทุนในโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด "New Paradigm of Capital Market"รู้จักกับ "ตลาดทุนยุคใหม่" (Digital for Capital Market)

 


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top