ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยือนเวียดนาม แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงทุกประเภท

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งกำหนดให้คู่ภาคีแลกเปลี่ยนความชำนาญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและปัญหาความมั่นคง โดยมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยดำเนินการของฝ่ายไทย และกระทรวง  ความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหน่วยดำเนินการของฝ่ายเวียดนาม ประกอบกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ที่มุ่งให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมประเภทอื่นและปัญหาความมั่นคงทุกประเภท ซึ่งทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก สมควรที่จะแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน

จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.ต.ท.สรร พูลศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผบก.ตท., พล.ต.ต.ภัทรภวัต สุขแสง ผบก.ศบศ.รร.นรต. พร้อมผู้แทนจาก บช.ก., สตม., บช.ศ., บช.ส. และ ตท. เดินทางไปประชุมร่วมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งเวียดนาม ระดับบริหาร ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะผู้บริหารของประเทศเวียดนาม นำโดย พล.ต.ท.เล ก๊วก หุ่ง รมช.ความมั่นคงสาธารณะแห่งเวียดนาม พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดัง เซิง ห่ง อธิบดีกรมความร่วมมือประหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมบูรณาการการปฏิบัติในงานปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ตลอดจนอาชญากรรมประเภทอื่นและปัญหาความมั่นคงทุกประเภท   โดยเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงในการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ได้แก่ การกำหนดให้กองการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ เป็นจุดประสานงานหลักระหว่างกัน การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองที่ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์ผ่านทุกช่องทาง การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศ การส่งผู้ช่วยทูตตำรวจไปประจำเมืองหลวง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผลการดำเนินการในทุกเรื่องข้างต้น เป็นไปด้วย  ความเรียบร้อย

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งเวียดนาม ระดับบริหาร ครั้งที่ 2 นั้น ทั้ง 2 ประเทศ ได้นำเสนอผลการดำเนินการตามประเด็นที่สำคัญ เช่น ผู้แทนตำรวจสันติบาล นำเสนอผลความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมความมั่นคง ผู้แทนกองการต่างประเทศ นำเสนอผลความร่วมมือด้านตำรวจสากล ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นำเสนอ ผลความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ ผู้แทนสำนักงานตำรวจตรวจค้นเข้าเมือง นำเสนอผลความร่วมมือในการ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตลอดจนสถิติการเข้า - ออก และการจับกุมการลักลอบเข้าเมือง ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำเสนอผลความร่วมมือด้านการศึกษาและนักเรียนแลกเปลี่ยน ผลการหารือเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง 2 ประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการตามความตกลง

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันอาชญากรรมระหว่างประเทศพัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงในภูมิภาคนี้จะต้องส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างตำรวจไทย และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งเวียดนาม จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้ยืนเคียงข้างและร่วมมือกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค ตลอดจนอาชญากรรมประเภทอื่นและปัญหาความมั่นคงทุกประเภท  ในภูมิภาค นำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทในภาพรวมต่อไป เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีความปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบร้อย