เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366

ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 เชื่อมต่อหลายจังหวัด เช่น สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธา อ่างทอง มุ่งสู่นครสวรรค์ แก้ปัญหาจราจรติดขัดในเมืองลพบุรี เสริมสร้างศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ระยะทางตลอดสาย 19.31 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2-4 ช่องจราจร