เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: สะพานเกาะคอเขา-บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา

รัฐบาลมุ่งพัฒนาทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้เกิดความเจริญ และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ได้สร้างสะพานเกาะคอเขา-บ้านน้ำเค็ม ที่จังหวัดพังงา เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวก ลดข้อจำกัดแพขนานยนต์ ลดระยะเวลาการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย