‘We Watch’ สรุปภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้า พบปัญหาเพียบ ชี้!! หลายหน่วยสอบตกมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวก

(7 พ.ค. 66) เพจเฟซบุ๊ก ‘We Watch’ เครือข่ายประชาชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร รายงานสถานการณ์ทั่วไปการเลือกตั้งล่วงหน้า ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งล่วงหน้า ประกอบด้วย

- สภาพอากาศร้อน มีแดดจัด หลายหน่วยเลือกตั้งไม่มีการจัดสถานที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต่อแถวได้มีร่ม

- ปัญหาการประชาสัมพันธ์ ประชาชนมาเลือกตั้งล่วงหน้าโดยไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนก่อน

- การให้ข้อมูลทั่วไปกับประชาชน เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจผิด ไม่ยอมให้ใช้บัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Thaid

- ปัญหาความสันสนเนื่องจากบัตร 2 ใบ หมายเลขไม่ตรงกัน และไม่มีรายละเอียดในบัตรแบ่งเขต

- มีการแก้เอกสารจำนวนผู้มาใช้สิทธิ

- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่มี 2 สี คือ สีม่วงและเขียว แต่ตัวอย่างหน้าหน่วยพิมพ์เป็นขาวดำ

- การจัดหน่วยเลือกตั้งมีมาตรฐานที่ไม่ตรงกัน บางหน่วยแบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด บางหน่วยแบ่งตามตัวอักษร

- หน่วยเลือกตั้งไม่เอื้อให้ผู้พิการเข้าได้

- ไม่มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจร ในพื้นที่หน่วย เช่น ในพื้นที่ประชากรหนาแน่น ในเขต 1 ของแต่ละจังหวัด

- ในหน่วยเลือกตั้งแทบทุกหน่วยไม่มีนาฬิกา


ที่มา : https://www.naewna.com/politic/729155