'ลืมตา-มองไทย' แบบรอบทิศ 8 ปีที่ผ่านมา ‘เมืองไทยเปลี่ยนไป’ แค่ไหน?

หันมอง ‘ประเทศไทย’ แบบรอบทิศ แล้วจะรู้ว่า

8 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปมากขนาดไหน…