20 โปรเจกต์ หนุน EEC เดินหน้า ภายใต้รัฐบาลตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งมีอีกชื่อเป็นภาษาไทยว่า ‘โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก’ อีกหนึ่งความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยปัจจุบันมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และเงื่อนไขในการเอื้อต่อการลงทุนแล้วหลายประการ ได้แก่

1. พัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา)
2. พัฒนารถไฟทางคู่ (ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย)
3. พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด / ท่าเรือแหลมฉบัง เป็น ‘ประตูการค้า’ เชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน
4. พัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ หรือท่าเรือจุกเสม็ด รองรับนิคมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวทางทะเล
5. ปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3

6. ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - ชลบุรี, พัทยา - มาบตาพุด และแหลมฉบัง - นครราชสีมา
7. ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)

8. ผลักดัน 5 NEW S-curve อุตสาหกรรมใหม่ (หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, การแพทย์ครบวงจร, ขนส่งและการบิน, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, ดิจิทัล)

9. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (อาวุธยุทโธปกรณ์)
10. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษาอย่างเข้มข้น
11. เดินหน้า EECi เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ ‘วังจันทร์ วัลเลย์’
12. เดินหน้า EECd เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์บ่มเพาะ Startup
13. เดินหน้า 5G เอื้อโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เตรียมทะยานโลกดิจิทัลเต็มสูบ

14. พัฒนาระบบ Prompt Pay ทั่วถึง หนุนการชำระเงินอย่างรวดเร็ว
15. ดึงดูด ซาอุดีอาระเบีย ร่วมลงทุนกว่า 3 แสนล้านบาท
16. ผุดศูนย์ธุรกิจ EEC - เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ
17. เดินหน้าโครงการสายเคเบิลใต้น้ำ
18. ปักหมุดผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในภูมิภาคอาเซียน

19. เดินหน้าศูนย์นวัตกรรมอวกาศ บนพื้นที่ 120 ไร่ ตำบลทุ่งสุขลา จ.ชลบุรี
20. ปั้นศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีชีวภาพ บนพื้นที่ 3,000 ไร่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง