'อลงกรณ์' มั่นใจเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือน สนับสนุน 'พรรคประชาธิปัตย์' ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้ว 4 ปีสร้างเงินกว่า 5 ล้านล้านบาทให้ประเทศและเกษตรกร

ชี้ไตรมาสแรกปีนี้จีดีพี.เกษตรโต5.5%สร้างเงินเกือบ2แสนล้านบาทเพราะราคาพืชผลเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคในฐานะทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์กล่าววันนี้ (25 เม.ย.) แสดงความเชื่อมั่นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 9 ล้านครัวเรือนทั้งประเทศจะให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคขวัญใจเกษตรกรด้วยผลงานทำได้ไว ทำได้จริงที่พิสูจน์แล้ว4ปีที่ผ่านมาที่พรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์” ตลาดนำการผลิต เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้ประเทศและเกษตรกรจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ กว่า 5  ล้านล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.39 ล้านล้านบาท ทำให้ได้เปรียบดุลการค้าภาคส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 8.6 แสนล้านต่อปี แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติโควิดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน

และสศก..รายงานว่าไตรมาส 1 ของปี 2566 จีดีพี.ภาคเกษตรขยายตัวถึง 5.5% ด้วยมูลค่า 182,000 ล้านบาทเพราะราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกว่า 9 ล้านรายได้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง

“พรรคประชาธิปัตย์จะสานต่อด้วย นโยบายเกษตรทันสมัยภายใต้วิสัยทัศน์ เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก 2030 ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมครบวงจรยกระดับประเทศไทยจากเมืองเกษตรเป็นเมืองอาหารตามแนวทางเกษตรมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรสร้างเงินให้ประเทศอย่างยั่งยืนและนำประเทศไทยสู่มหาอำนาจอาหารท็อปเทนของโลก”