ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี 
อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว
ในมุมมืดอาจมีจุดสว่างที่คาดไม่ถึง
และหากที่สุดแล้ว 
ยังหาทางออกไม่เจอ
อย่างน้อยเราก็พบกับ
ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า
และได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต

หลวงพ่อชา สุภทฺโท