‘บิ๊กป้อม’ เร่งส่งออกน้ำมันปาล์ม-ประกันรายได้ปี 65-66 ช่วยเหลือ-บรรเทาความเดือดร้อน ‘เกษตรกรสวนปาล์ม’

(21 เม.ย.66) ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเร่งขับเคลื่อนกลไกสร้างสมดุลน้ำมันปาล์ม 

โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2566 ซึ่งมีเป้าหมาย CPO ปริมาณ 150,000 ตัน โดยมีเงื่อนไข สต็อก CPO ในประเทศสูงกว่า 250,000 ตันและราคา CPO ในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก เพื่อประสิทธิภาพการบริหารสมดุลย์น้ำมันปาล์มภายในประเทศ และเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 65-66 ที่ราคาประกันผลปาล์มทะลาย (น้ำมัน 18%) ราคา 4.00 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้

นอกจากนั้นเห็นชอบ แนวทางการจัดทำโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ให้เกิดการยอมรับที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเร่งให้มีการศึกษาสมการโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไปพร้อมกันให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอบคุณคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ และการแก้ปัญหาเชิงระบบให้มีความคืบหน้าด้วยดี และขอให้นำข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์มน้ำมัน และสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย ไปขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เกิดความเหมาะสมและยอมรับร่วมกัน พร้อมทั้งขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มสนับสนุนให้ข้อมูลกับรัฐเพิ่มเติมถึงการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์จากต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันในภาพรวม ทั้งนี้ ขอให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ ครม. และเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้บรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรม  ตามนโยบายของรัฐบาล