‘สันติ’ ชูนโยบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง ผุด ‘รถไฟฟ้า-ดูแลสตรี-หนุนเยาวชนเรียนภาษาที่ 2’

(18 มี.ค.66) เวลา 17.50 น. ที่ลายคนเมือง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพปชร. กล่าวปราศรัยว่า พรรคพปชร. ก้าวข้ามความขัดแย้ง มีนัยยะสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำทุกรูปแบบ โดยพรรคพปชร. ตั้งใจส่งผู้สมัครเป็นตัวแทนครบทุกเขต เพื่อให้ผู้สมัครของพรรค ลงไปทุกพื้นที่ทั้ง 33 เขต เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและรับใช้คนกทม. ตลอดจนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ทันยุคสมัย พรรค

พปชร.ตั้งใจพัฒนากทม.ให้ก้าวทันนวัตกรรมของโลก โดยปัญหาความแออัดในกทม.มาจากการบริหารจัดการเมืองที่ไม่เป็นสัดส่วน ทำให้การพัฒนาไปคนละทิศทาง ดังนั้นการส่งผู้สมัครไปในแต่ละเขต ลงไปดูปัญหาเพื่อจะทำให้เกิดการสร้างรายได้ ลดต้นทุนดำรงชีวิต 

เช่น การเดินทางในชีวิตประจำวัน หากผู้สมัครพปชร.ได้รับเลือกเข้ามา จะทำนโยบายเรื่องการเดินทางให้มีรถไฟฟ้า มีชัตเทิลบัสผ่านหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการใช้รถยนต์ เป็นการกระจายความเจริญไปรอบนอก 

นายสันติ กล่าวว่า นอกจากนั้นพรรคมีนโยบาย แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ ดูแลตั้งแต่เดือนที่ 5 จนถึงคลอด 5 เดือน เดือนละ1 หมื่นบาท รวม 5 หมื่นบาท และดูแลบุตร รวมถึงการผลักดันการศึกษา โดยเฉพาะภาษาที่ 2 ให้บุตรหลาน สามารถเข้าถึงภาษา และเทคโนโลยี ตนกำลังผลักดันให้พรรคมีนโยบายเพิ่มศักยภาพแข่งขันด้านการศึกษา ให้บุตรหลานได้เรียนภาษาที่ 2 เพื่อรองรับอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะสร้างรายได้ 1-5 แสนบาทต่อเดือน เรื่องนี้ตนคิดระหว่างที่ประชุมครม.ที่จีนจะมาตั้งโรงงานโรบอท หรือแขนกล แต่ประเทศไทยไม่มีคนทำงานได้ จะขอนำเข้าแรงงานของเขา 500 คน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5 แสนบาท หากเรียนภาษาที่ 2 จนเชี่ยวชาญ เมื่อจบมัธยม สามารถแตกแขนงไปเรียนภาษา เพื่อดขับนโปรแกรมได้ รวมถึงช่างยนต์ซ่อมแซมรถไฟฟ้า อีวี จึงต้องปูพื้นฐานภาษา เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยหากเลือกพรรคพปชร. เข้าไปเป็นรัฐบาล เราพร้อมจะทำทันทีทุกนโยบาย