ปลูกต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ใครเป็นเจ้าของ ? | รู้ LAW CASE STUDY EP.29

ปลูกต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้น และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ใครเป็นเจ้าของต้นไม้? ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้...

 

รู้ LAW CASE STUDY รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย

รับชมคลิปอื่น ๆ ได้ที่ : https://youtube.com/playlist?list=PL60bae1syuyJ19GDOHCI9He2hZHLsD4OG