12 ศูนย์รับแจ้งเหตุ เมื่อพบภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ

พาส่องเบอร์โทรศัพท์ 12 ธนาคาร สำหรับรับแจ้งเหตุ เมื่อเจอภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ 

จะมีธนาคารอะไรบ้าง แล้วต้องโทรเบอร์ไหน มาดูกัน!!