'หัวหิน' ยกระดับสู่เมือง Smart city ติด CCTV รอบเมือง ตั้งเป้าลดอาชญากรรม 50%

(3 ก.พ. 66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการ Smart city HuaHin โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีหัวหิน ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชัยวุฒิ กล่าวว่า Smart city เป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกฯ ใช้ชื่อโครงการทั้งหมดว่าไทยแลนด์ 4.0 ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตอนนี้ถือว่าประเทศของเรามาได้ไกลแล้ว ประชาชนมีการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ต เข้าถึงการใช้สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ในการทำงานทำธุรกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งถือว่าคนไทยคุ้นเคยกับดิจิทัลมาก

Smart city เป็นเรื่องของความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นประกอบทำให้อาชีพดีขึ้น ตนว่าหัวหินก็เด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว การค้าขาย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตนคิดว่า ถ้าเราได้นำคอนเซปต์ของ Smart city มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ จะทำให้เมืองหัวหินพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองหัวหินมากขึ้น มีคนมาซื้อที่ดินมากขึ้น

Smart city ยังไม่ได้ให้แค่ความเจริญ แต่ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ต่างจังหวัด ในพื้นที่ห่างไกล การมีโครงการนี้เข้าไปในพื้นที่ จะทำให้เมืองทันสมัยขึ้น ทำให้ประชาชนอยู่สุขสบายมากขึ้น

“ผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ประจวบคีรีขันธ์พร้อมมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ การที่ทางหัวหินได้เข้าไปอยู่ในโครงการ Smart city ได้รับการรับรองโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้พัฒนาแผนงานได้ชัดเจน และมีรูปแบบที่ตอบโจทย์สามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวได้” ชัยวุฒิ กล่าว

ด้าน เสถียร กล่าวว่า โครงการ Smart city HuaHin มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชน มีการสนับสนุนการออกแบบ และการลงทุนด้านเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันสมัยใหม่ ผ่านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ปลอดภัยบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้าน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า เทศบาลเมืองหัวหินได้มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาระบบ Smart ต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การติดตั้งระบบ CCTV สอดส่องความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ตั้งเป้าลดอาชญากรรม 50% ติดตั้ง Smart Pole ระบบติดตามคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาพคนหัวหินและนักท่องเที่ยว Wired Network ที่ครอบคลุมอำนวยความสะดวกผู้มาเยือน ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมรับมือปัญหาขยะจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นด้วยระบบ GPS Tracking ช่วยบริหารจัดการขยะ ตั้งเป้าลดขยะตกค้างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% รวมถึงระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform: CDP) รวมศูนย์ข้อมูลเพื่อการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และระหว่างท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


เรื่อง: วายุ เอี่ยมรัมย์ Content Editor