สิทธิเหล่านี้จะเสียไป หากไม่ไปเลือกตั้ง | THE STATES TIMES Y WORLD EP.59

หน้าที่ของคนไทย คือต้องไปเลือกตั้ง ใครที่นอนหลับทับสิทธิ์ ระวังจะเสียสิทธิเหล่านี้ไปแบบไม่รู้ตัว
จะเสียสิทธิอะไรบ้าง ไปชมกันเลย....

ติดตามได้ใน THE STATES TIMES Y World x ELECTION TIME
และสามารถรับชมคลิปอื่น ๆ ได้ที่ : https://youtube.com/playlist?list=PLvNTQ_fOAFugvfiWfiUXJ8JJYho1ADnG8

#THESTATESTIMES
#THESTATESTIMESYWORLDxELECTIONTIME
#ไปเลือกตั้ง
#นอนหลับทับสิทธิ์
#หน้าที่เลือกตั้ง