การมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องในความผิดต่อแผ่นดินได้หรือไม่ | รู้ LAW CASE STUDY EP.20

หากการมอบอำนาจฟ้องคดีในความผิดฐานลักของโจร ไม่ถูกต้อง พนักงานอัยการจะมีอำนาจฟ้องได้หรือไม่!!

รู้ LAW CASE STUDY
รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย

รับชมคลิปอื่น ๆ ได้ที่ : https://youtube.com/playlist?list=PL60bae1syuyJ19GDOHCI9He2hZHLsD4OG

#THESTATESTIMES
#THESTATESTIMESPodcast
#Podcast
#รู้LAWCASESTUDY
#กรณีศึกษา
#กฎหมายน่ารู้