ผู้ชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ไม่ชำระเงินค่าประมูล จะต้องรับผิดชอบต่อกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ | รู้ LAW CASE STUDY EP.18

ผู้ชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ไม่ชำระเงินค่าประมูล
จะต้องรับผิดชอบต่อกรมการขนส่งทางบกหรือไม่

.

รู้ LAW CASE STUDY
รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย

.

#THESTATESTIMES
#THESTATESTIMESPodcast
#Podcast
#รู้LAWCASESTUDY
#กรณีศึกษา
#กฎหมายน่ารู้