ผู้เช่าซื้อที่ไม่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ จะบอกเลิกสัญญาโดยการคืนรถได้หรือไม่ | รู้ LAW CASE STUDY EP.16

ผู้เช่าซื้อที่ไม่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ จะบอกเลิกสัญญาโดยการคืนรถได้หรือไม่

.

รู้ LAW CASE STUDY
รวมกรณีศึกษาในเรื่องกฎหมายสำหรับคนไทย

.

#THESTATESTIMES
#THESTATESTIMESPodcast
#Podcast
#รู้LAWCASESTUDY
#กรณีศึกษา
#กฎหมายน่ารู้