'ฝรั่งเศส-ซาอุฯ' ไม่เลือกข้าง หลัง 'ซูแน็ก' กร้าว!! มอง ‘จีน’ เป็นภัยคุกคาม | NEWS GEN TIMES EP.77

'ฝรั่งเศส-ซาอุฯ' ไม่เลือกข้าง หลัง 'ซูแน็ก' กร้าว!! มอง ‘จีน’ เป็นภัยคุกคาม แม้การแก้ปัญหาบนเวทีโลกยังต้องพึ่งจีน

.

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

.

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง .