รู้ไหม? APEC 2022 จัดประชุมมาแล้ว ตั้งแต่ต้นปี!! | APEC Insight Part 4

การประชุม APEC 2022
การประชุมที่ว่าด้วยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ 21 เขตเศรษฐกิจ
หัวข้อการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เรื่องราวการประชุมตลอดทั้งปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย

.

THE STATES TIMES ‘Y World’ ตอน APEC Insight ชวนมาไขข้อสงสัยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย