รัฐมนตรีคลังอังกฤษ ถูกปลดหลังทำงานได้ 38 วัน เหตุออกนโยบายเศรษฐกิจที่ประชาชนไม่ยอมรับ

เมื่อวานมีประเด็นร้อนในสหราชอาณาจักร เมื่อรัฐมนตรีคลังอังกฤษ ถูกปลดออก หลังจากทำงานได้ เพียง 38 วันเท่านั้น!!

ส่วนชนวนเหตุสำคัญ คือ การออกนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

อย่างไรงั้นหรือครับ?

ปัญหา คือ นโยบายนี้เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วม 100% ในการคิดและนำเสนอ 

ดังนั้นการปลดรัฐมนตรีคลัง อาจไม่พอ!! ในการปกป้องตำแหน่งตนเอง เพราะตลาดเงินไม่ได้ไม่พอใจตัวบุคคล แต่ไม่พอใจนโยบาย และถึงแม้นายกฯ อังกฤษ จะได้เพิ่งประกาศกลับลำนโยบายบางส่วน ก็อาจจะไม่ช่วยให้เธออยู่ต่อได้ 

สื่ออังกฤษตั้งคำถามโหดๆ ต่อหน้า ว่า ‘นโยบายนี้เป็นของทั้งท่านรัฐมนตรีคลังและของนายกฯ เอง ดังนั้นทำไมเขาต้องไปแต่ท่านยังอยู่ต่อได้?’

ช่วงนี้ระบบเศรษฐกิจโลกเปราะบางมากครับ รัฐบาลไม่สามารถประกาศนโยบายโดยไม่คำนึงถึงผลต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

อย่างในกรณีของอังกฤษ นโยบายส่งผลต่อเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทั้งสองเรื่องมีผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน

อย่างไรเสีย นี่คือข้อดี ของระบอบประชาธิปไตยในแบบอังกฤษ ที่รัฐบาลต้องปรับตัวและตอบสนองกระแสความต้องการของประชาชนโดยเร็วเสมอ 

ดื้อด้านไม่ได้เลย!!


เรื่อง : กรณ์ จาติกวณิช