'สโมสรไลออนส์สากล' ภาค 310 ซี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ในสังกัดภูมิภาค จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2565 

ที่โรงเรียนสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ในสังกัดภูมิภาคที่ 1 และภูมิภาคที่ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2565 LIONS SERVICE DAY 2022 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 106 

โดยมี ไลออน แมรี่ หลิว สังกัดสโมสรไลออนส์กรุงเทพ นิมิตใหม่ ในฐานะประธานจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการภูมิภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมกับ ไลออนราตรี แสงรุ่งเรื่อง สังกัดสโมสรไลออนส์ สระแก้วอรัญประเทศ ประธานจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วย ไลออนสมภพ พิชัยวงศ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผอ.ไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหารไลออนส์ ตลอดจน ไลออนพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ไลออนส์ สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข รองผู้ว่าการภาค 301 ซี ไลออนส์ธเนศร์ เจริญชัย รองผู้ว่าการภาค 301 ซี ตลอดจน อดีตประธานสภาฯ อดีตผู้ว่าการภาคฯ คณะกรรมการภาคฯ นายกสโมสร สมาชิกไลออนส์ และสโมสรในสังกัดพื้นที่กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ นำโดย ไลออนส์ ชูศรี สัตยานนท์ นายกสโมสรไลออนส์ บางพลี สมุทรปราการ รวมทั้งหมด 23 สโมสร เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันไลออนส์สากรบริการ ปี 2565 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทางสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2460 โดยมีอุดมการณ์ที่จะทำกิจกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน หลังจากก่อตั้งสมาคมแล้ว ทำให้อุดมการณ์นี้ได้แพร่ขยายมากขึ้น จึงได้มีการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล หรือ Convention ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ.2460 ที่เมืองดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการรับรองร่างธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคม กำหนดวัตถุประสงค์ จรรยาบรรณ ตลอดจนการจัดรูปแบบองค์กรสมาคมสโมสรไลออนส์ให้เป็นมาตราฐาน สมาชิกไลออนส์ทั่วโลก ดังนั้น จึงถือว่า วันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี เป็น ”วันไลออนส์สากล” หรือ ”วันไลออนส์บริการ” และได้กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นปีที่ 106 แล้ว

โดยงานนี้ทุกสโมสร ได้ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เยาวชนและประชาชน ที่ได้มารับบริการ กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. มอบถุงยังชีพให้กับครรอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. บริการฝังเข็มโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3. มอบทุนการศึกษา 4. ตรวจเช็ค เบาหวาน ความดัน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 5. ตรวจสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 6. จัดบอร์ดนิทรรศการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. จัดบอร์ดรณรงค์การขาดแดลนโลหิต และขอรับการบริจาคโลหิต 8. กิจกรรมสร้างอาชีพให้ตนเอง “โครงการมัดย้อม” 9. บริการตัดผมฟรี โดยช่างผู้ชำนาญ 10. District Hunger บริการอาหารให้กับทุกคน และ 11. กิจกรรมแจกแว่นสายตาเด็ก และผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ให้บริการ ฟรี


ที่มา : คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน