เพื่อไทย สนับสนุนนวัตกรรมปลูกเชื้อเห็ดคืนป่า ร่วม ม.แม่โจ้และชาติพันธุ์แม่แจ่ม สร้างคนอยู่ร่วมป่า สร้างระบบนิเวศน์สมบูรณ์

นายธีระชัย เปรมชื่นพนาวัน ตัวแทนชาวบ้านตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มอบก้อนเชื้อเห็ดป่าให้พรรคเพื่อไทย ขอบคุณให้ความสำคัญใส่ใจ และเปิดนโยบายเกษตรในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยมาเหนือสุด โดยเชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจใช้การเกษตรขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยแนวคิด ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ ประชาชนคนไทยทั่วทุกภาค-ทุกคน ก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

นายธีระชัย กล่าวอีกว่า อำเภอแม่แจ่ม เป็นหมู่บ้านอยู่บนพื้นที่สูง อาศัยและทำกินอยู่กับป่ามานาน แต่อุปสรรคหลายอย่าง ยังทำให้เราประสบปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ทำกิน และข้อกล่าวหาทำลายป่าทำลายระบบนิเวศน์

วันนี้ เรานำเห็ดจำนวน 3,000 ก้อน ที่ได้ร่วมกับทีมงานเกษตรพรรคเพื่อไทย นำโดย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าและฐานเรียนรู้เห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว รื้อฟื้นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโคน ซึ่งใช้เวลาเติบโตกว่าครึ่งปี วันนี้พร้อมใช้งาน เติมเป็นเชื้อเห็ดกลับคืนสู่ป่า สร้างอาหาร สร้างรายได้ให้คนทำกิน

การมอบก้อนเชื้อเห็ดวันนี้ อยากให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ บอกกับพรรคเพื่อไทยว่า เราพร้อมสนับสนุนพรรค และขอให้ไม่ลืมว่าชาวบ้านข้างบน อยากทำกินและช่วยรักษาป่า อยากให้ป่ากับคนอยู่ร่วมกัน กลุ่มชาติพันธุ์พร้อมเป็นกำลังสำคัญช่วยรักษาป่า

“คนข้างบนช่วยดูแลป่าสมบูรณ์ คนข้างล่างก็จะได้ประโยชน์ คือมีป่าที่สูงช่วยซับน้ำ ลดน้ำท่วมน้ำแล้ง สร้างปอด สร้างชีวิตให้ทุกคนได้ประโยชน์” ผู้แทนชาวบ้านตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม กล่าว