เน้นประโยชน์คนในชาติ EA ประกาศความร่วมมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ‘EVAT – EGAT – MEA – PEA และพันธมิตร’ สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จ EV ใช้ได้ทุกค่าย - ได้มาตรฐาน - ราคาเป็นธรรม

EA ประกาศความความร่วมมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ‘EVAT - EGAT - MEA - PEA และพันธมิตร’ สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แบบไร้พรมแดน ใช้ได้ทุกค่าย - ได้มาตรฐาน - ราคาเป็นธรรม รองรับตลาด EV บูม

เมื่อ 27 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ได้เปิดเผยว่า บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EA ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้ชื่อ ‘EAnywhere’ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ‘ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ระหว่าง สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ’

โดยประกอบไปด้วย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) - การไฟฟ้านครหลวง (MEA) - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) - บริษัท อรุณ พลัส จำกัด - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) - บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จํากัด - บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จํากัด - บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จํากัด - บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด - บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด - บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

“การจับมือของพันธมิตรยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของ ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายฯ และมีระบบการ ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในความร่วมมือเพื่อให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมือ เช่น บัตร หรือ QR code โปรแกรม หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ข้ามเครือข่ายฯ โดยไม่จํากัดเฉพาะของเครือข่ายฯ ใดเครือข่ายฯ หนึ่งเท่านั้น เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้บริการต่างเครือข่ายฯ ที่สามารถบริหารจัดการทั้งรายรับและรายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม”

ท้ั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงสำหรับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการจัดตั้งคณะทำงาน โดยสมาคมฯ และสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย สามารถส่งผู้แทนเพื่อหาข้อตกลงระหว่างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดทำแผนการดำเนินการ (Roadmap) ของความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกัน ของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เสนออัตราค่าธรรมเนียมกลางการใช้บริการสถานีอัดประจุข้ามเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการ สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อเป็นอัตราอ้างอิงที่เป็นธรรมสำหรับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป


อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับ Art Of Energy เพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/artofenergy