การสิ้นสภาพของบุคคล 'ตาย' และ "สาบสูญ" | รู้ LAW FOR LIFE EP.8

การสิ้นสภาพของบุคคล 'ตาย' และ "สาบสูญ"

รู้ Law For Life
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รวมปฐมบทกฎหมายง่ายๆ สำหรับคนไทย

รับฟังรู้ Law เพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/category/podcast/รู้%20law%20for%20life