"ครูเสดครั้งที่ 4" สงครามแห่งความอัปยศ...เมื่อคริสต์รบกับคริสต์ | THE STATES TIMES STORY เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.69

ในภาพของสงครามครูเสด ที่คนทั่วไปมักเข้าใจว่า เป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม เพื่อแย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่าง 'นครเยรูซาเลม' ที่ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของ 2 ศาสนาดังกล่าว ซึ่งศาสนาคริสต์ไม่สามารถยึดครองนครเยรูซาเลมได้อีกเลยตั้งแต่แพ้สงครามให้แก่ ซาลาดีน 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ดูจะเป็นความปรารถนาของบรรดาพระสันตะปาปาผู้เป็นประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ที่ต้องการขยายอำนาจเข้าไปครอบงำคริสจักรออร์ทอดอกซ์ของจักรวรรดิไบแซนไทน์และตอบแทนบรรดาพ่อค้าที่สนับสนุนเงินทุนให้คริสตจักรด้วยการครอบครองเส้นทางพาณิชย์ทางเรือของกรุงคอนสแตนติโนเปิล

.

.


รับฟังเรื่องราวสนุกเรื่องอื่นๆ ได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/podcast