ส่องไฮไลต์ 'ไทย' ในฐานะประธาน BIMSTEC ภายใต้ความร่วมมือกับ 'เอเชียใต้' | Click on Clear THE TOPIC EP.195

📌จับตาเมืองไทยในฐานะ ‘ประธาน BIMSTEC’ ! ไปกับ ‘ดร.ปิติ ศรีแสงนาม’ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย!!
📌ใน Topic : ส่องไฮไลต์ 'ไทย' ในฐานะประธาน BIMSTEC ภายใต้ความร่วมมือกับ 'เอเชียใต้'!!

ในรายการ Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes