ปฏิวัติการเดินทาง ยกระดับเมืองหลวงปลอดควันพิษ ใกล้ความจริง!! ขนส่งมวลชนไฟฟ้า 100% หลัง EA บุกซื้อกิจการ Smart Bus

เรื่องที่จะกล่าวต่อจากนี้ ไม่ใช่แค่แผน หรือภาพฝัน แต่เป็นภารกิจการเติมเต็มอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่สังคมเมืองอย่างจริงจัง ซึ่งเริ่มขึ้นให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างผ่านบริการ ‘ขนส่งมวลชนสาธารณะพลังงานไฟฟ้า 100%’

หมุดหมายดังกล่าว เกิดจากการต่อยอดแผนธุรกิจอีกขั้นของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ที่ส่งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ บริษัท อี ทรานสปอร์ต โฮลดิง จำกัด (E Transport Holding Co., Ltd.) เข้าซื้อกิจการของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 37 สาย ด้วยงบลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยให้ฟังถึงความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์ไฟฟ้าไว้ว่า…

“ปัจจุบัน EA มีโรงงานผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการให้บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายที่ครบวงจร พร้อมทั้งมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานได้เองครบทุกกระบวนการ

“โดยในส่วนของกำลังผลิตแบตฯ ในระยะแรก จะอยู่ที่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อป้อนให้กับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัท ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า MINE Bus, เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry และรถบรรทุกไฟฟ้า

“นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้รองรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ทันสมัยที่สุด ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15-20 นาที ภายใต้ชื่อ EA Anywhere ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางตลาดกว่า 70% โดยบริษัทฯ มุ่งหวังยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะอย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้คาร์บอนอย่างยั่งยืน”

แน่นอนว่าเรื่องนี้น่าสนใจ เพราะการเข้าไปซื้อกิจการของ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด เป็นการซื้อธุรกิจที่มีความพร้อมในการให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีสัมปทานการเดินรถรวม 37 สาย สูงสุดกว่า 1,200 คัน ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญต่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของ EA แบบครบสมบูรณ์

เมื่อโครงสร้างธุรกิจใหม่เอื้อ ผสานความตั้งใจผลักดันสังคมยานยนต์ไฟฟ้าจาก EA ให้เกิดโดยไว โอกาสที่ประชาชนคนไทยจะได้ใช้รถโดยสารที่ทันสมัยและไร้มลพิษอย่างเป็นรูปธรรม จึงไม่ใช่แค่ภาพสวยๆ แต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้ความพร้อมของบริษัทใหม่ ที่เป็นทั้งผู้ผลิตไปจนถึงผู้ให้บริการเดินรถโดยสารไฟฟ้า แถมยังมีเครือข่ายรถโดยสารประจำทาง ที่แข็งแรงขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมต่อรถโดยสารไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้าของบริษัทตามนโยบายของรัฐบาลอย่างครบวงจร ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ทันทีหลังเข้าซื้อกิจการ

เรียกได้ว่า ความจริงของขนส่งมวลชนไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างอากาศที่บริสุทธิ์สู่คนเมืองกรุง-ปริมณฑล ซึ่งเป็นการยกระดับการเดินทางอย่างเป็น ‘รูปธรรม’ และเกิดความยั่งยืนได้แน่แท้แล้ว!!