“ฉ้อฉลถือครองที่ดินรัฐ ความผิดที่นักการเมืองไม่รู้จักจำ” | MEET THE STATES TIMES EP.71

📌“ฉ้อฉลถือครองที่ดินรัฐ ความผิดที่นักการเมืองไม่รู้จักจำ”!
📌เกาะกระแสข่าวร้อน! ‘นักการเมือง’ ถือครองที่ดินรัฐ!

ในรายการ MEET THE STATES TIMES

ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes