“สงครามตัวแทนยุค 5.0 ยูเครน-รัสเซีย ใต้เงา New World Orders ของชาติตะวันตก” | MEET THE STATES TIMES EP.69

📌“สงครามตัวแทนยุค 5.0 ยูเครน-รัสเซีย ใต้เงา New World Orders ของชาติตะวันตก” !
📌ชำแหละสงครามตัวแทน ‘ยูเครน-รัสเซีย’ ภายใต้แผนจัดระเบียบโลกใหม่ ของ 'ชาติตะวันตก'!!

ในรายการ MEET THE STATES TIMES

ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes