เชียงใหม่- เปิดงานสัมมนาเรียนรู้กลไกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ยูไนเต็ดโทเค่น ผู้นำเปลี่ยนอนาคต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมภัตตาคารตูลู่ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.ปชา  รัตนพันธ์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรียนรู้กลไกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ยูไนเต็ดโทเค่น ผู้นำเปลี่ยนอนาคต พร้อมกล่าวต้อนรับ Mr.Martin  Karus, Mr.Vabula Tullus ,คุณธัญญลักษณ์  รักษ์ปิยะสกุล  ผู้บริหารบริษัทโมนาส จำกัด (Monach) ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและทรัพย์สินดิจิทัลได้มีบทบาทสำคัญ เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนทั่วทั้งโลกมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชาวโลก ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและสินทรัพย์ทางดิจิทัล

ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็น ”คริปโต ซิตี้” ที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเมืองเชียงใหม่ได้พัฒนาในรูปแบบของ
คริปโตเคอร์เรนซี่แล้ว  เชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและสินทรัพย์ทางดิจิทัล

ดังนั้นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกนี้มากขึ้น จึงได้ร่วมจัดงานสัมมนา ในครั้งนี้ และยังได้เชิญผู้นำองค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจในเชียงใหม่มาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้อีกด้วย

คุณธัญญลักษณ์  รักษ์ปิยะสกุล  กล่าวว่า บริษัท โมนาส จำกัด( Monach) จัดงานเปิดตัวสัมมนา “ สินทรัพย์ ยูไนเต็ด โทเค็น ผู้นำเปลี่ยนอนาคต” โดยมี Mr. Martin Karus, Mr.Vabula Tullus ให้ความรู้ในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล สกุลต่างๆ โดยบริษัทฯเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการเป็น”คริปโต ซิตี้” ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสินทรัพย์ ดิจิทัลร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน โดยบริษัทฯได้นำเสนอบัตรเครดิต การ์ด ที่สามารถจับจ่ายใช้สอย ชำระโดยสกุลเงิน ดิจิทัล เป็นที่แรกในประเทศไทย 

ในสหภาพยุโรป ได้มีการใช้งานบัตรเครดิต โมนาส (Monach)อย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยม ทางบริษัทฯคาดหวังว่าในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนจะริเริ่มและร่วมสร้าง ชุมชน ผู้ใช้ บัตรเครดิตดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ กลไกเศรษฐกิจแห่งอนาคตแบบก้าวกระโดด 
ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ มากมาย มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

นภาพร/เชียงใหม่