"บิ๊กบี้” เยือนผู้นำทหาร สปป.ลาว  สานสัมพันธ์ย้ำความร่วมมือชายแดนพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.พร้อมด้วย พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 ภายใต้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทั้งสองประเทศ 

โดยผบ.ทบ.เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก จันสะหมอน จันยะลาด รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหารือด้านความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สปป.ลาว 

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงมิตรภาพระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพประชาชนลาว ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 71 ปี โดยเฉพาะการเยือนระหว่างผู้นำทางทหารของทั้งสองประเทศและยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมใดๆอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งได้ชื่นชมการบริหารจัดการโควิด-19 ของ สปป.ลาว ที่มีความรวดเร็ว ทั้งการจัดหาวัคซีนและความเข้มงวดในมาตรการ 

ในขณะที่พล.อ.จันสะหมอน กล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นร่วมกันดูแลชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงการจัดกิจกรรมเช่น การกีฬา การแพทย์ทหาร การฝึกบรรเทาภัยเพื่อให้พร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ 

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้าหารือข้อราชการกับพล.ต.คำเลียง อุทะไกสอน หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ  และ พลจัตวา พันแสง บุนพัน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ  โดยแสดงความชื่นชม สปป.ลาวที่กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อสิงหาคม 2564 ส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากในห้วงที่ผ่านมาและยังได้เสนอให้มีการฝึกร่วม/ผสม ของหน่วยรบพิเศษในลักษณะการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยทหารขนาดเล็กและการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในด้านอื่นๆ

รวมทั้งความร่วมมือในการ สกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนผ่านคณะทำงานและชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - สปป.ลาว ในการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศควบคู่กับความร่วมมือในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว ตลอดจนเสริมสร้างการค้าชายแดนระหว่างกัน 

นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคระบาดบริเวณแนวชายแดน

หลังการหารือผบ.ทบ.ได้เยี่ยมชม อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม สักการะพระธาตุหลวง การเดินทางเยือน สปป.ลาว นำมาซึ่งมิตรภาพอันอบอุ่นและการสานต่อความร่วมมือทางทหารส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน