'ปภ.เขต 3' จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ปราจีนบุรี -​ ที่วัดเนินสูง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมกับอบต.วังตะเคียน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ มีจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย กำลังพลจาก มทบ.12 กำลังพลจาก พล ร.2 รอ. อำภอกบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง ในพื้นที่ อบต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ประชาชนได้รับประโยชน์ 37 ครัวเรือน 922 คน

 

 

นายชุมพล พิชญชัย ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี นำจิตอาสาหน่วยพระราชทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 นาย พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสำหรับทำการเป่าล้างบ่อบาดาล รถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น รถประกอบอาหาร รถผลิตน้ำดื่ม รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ฉีดล้างแรงดันสูง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อต้านภัยแล้งในพื้นที่ อบต. วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยเน้นกิจกรรมด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ภัยแล้ง) การแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกันทำกิจกรรม ประกอบด้วย การขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 2 บ่อ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14 ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 37 ครัวเรือน การเป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน และโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ผู้ได้รับประโยชน์เป็นครู และนักเรียน จำนวน 922 คน และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดสิ่งปฎิกูล และล้างทำสะอาดบ่อน้ำ ในบริเวณวัดเนินสูง

ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว​ จ.ปราจีนบุรี