มทบ.32​ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ บุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนฯ 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลตรีอโณทัย​ ชัยมงคล​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีเปิดโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของบรรพชน ในการทำบุญตั้งธรรมหลวง ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ภายในงานมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย พิธีอาราธนาพระอุปคุต การแสดงพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชาวล้านนาที่สำคัญ  

ทั้งนี้ตามคติความเชื่อที่ว่า "บุคคลใดที่ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา "เทศน์มหาชาติ" จนจบครบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ผู้นั้นจะมีวุฒิจำเริญด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน และจะได้เกิดร่วมศาสนากับพระศรีอริยเมตตรัย ในอนาคต"    โดยได้รับเมตตาจาก พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 32  พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน