อบจ.ชลบุรี มอบเงินสนับสนุนทัพนักกีฬา กว่า 3 ล้านบาท แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกม”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินสนับสนุนทัพนักกีฬาจังหวัดชลบุรี กว่า 3 ล้านบาท ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกม” วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์  เทียนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิติ  วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายอุเทน  หลงอุย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมกันให้โอวาทและมอบสวัสดิการค่าใช้จ่ายแก่ ทีมนักกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกม” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาของจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,377,000 บาท 

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 38 ประเภท รวม 651 คน อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และกรีฑา โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี