‘มทบ.32’ ลงพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ร่วม ‘ป้องกัน-แก้ไข’ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

(1 มี..65) ลำปาง-พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่พบปะและสร้างการรับรู้พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับพี่น้องบ้านเสด็จ หมู่ 5 บ้านห้วยยาง หมู่ 6 และบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เกิดมิติใหม่อันเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกและส่งผ่านข้อมูลในการหารือแนวทางป้องกันไปเผยแพร่และทำความเขาใจกับพี่น้องในชุมชน พร้อมทั้งให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการปกป้องพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านให้ปลอดการเผา

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดลำปางในการงดการเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในชุมชนของตนและแผ่วงกว้างถึงรอบเขาดอยพระบาทต่อไป ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยาง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การลงพื้นที่สร้างการรับรู้บูรณาการจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 32 ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท - ม่อนพระยาแช่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเสด็จ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต พร้อมด้วยแพทย์จิตอาสาพระราชทาน วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และพี่น้องอาสาชุมชนดับไฟป่า ที่ร่วมสะท้อนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ทุกหน่วยงานก็จะได้นำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้ยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ได้มอบสิ่งของ ชุดยาสามัญประจำบ้านของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านเมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อพี่น้องในชุมชนต่อไป

#ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน

#มทบ32รณรงค์ลดไฟป่าหมอกควัน

#คนลำปางร่วมใจสร้างฟ้าใสไร้หมอกควัน

#กองทัพบก

#ศบภมทบ32

ข่าว/ภาพ ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน