การนำเสนอของ ‘สื่อ’ กับประเด็นความอ่อนไหวใน ‘ความหลากหลายทางเพศ’ !! | Click on Clear THE TOPIC EP. 151

📌 สื่อไทยเข้าใจ ‘ความหลายหลายทางเพศ’ จริงหรือ ?!! หาคำตอบไปกับ ‘ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์’ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

📌ใน Topic : การนำเสนอของ ‘สื่อ’ กับประเด็นความอ่อนไหวใน ‘ความหลากหลายทางเพศ’ !!

ในรายการ Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes