กระทรวงศึกษาฯ เน้นย้ำการเปิดโรงเรียนช่วงโควิดระบาดต้องมี 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับโรงเรีย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเสวนา “โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยชี้แจงถึงนโยบายความปลอดภัยในโรงเรียน การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (5 On) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด On-Site ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่าง ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

สำหรับโรงเรียนที่ตัดสินใจจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ On-Site จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียน 

สำหรับมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) มีดังต่อไปนี้ 

- เว้นระยะห่าง 
- สวมหน้ากาก 
- ล้างมือ 
- คัดกรองวัดไข้ 
- ลดการแออัด 
- ทำความสะอาด 

ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) มีดังต่อไปนี้

- ดูแลตนเอง 
- ใช้ช้อนกลาง 
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ 
- ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 
- สำรวจตรวจสอบ 
- กักกันตัวเอง 

สำหรับ 7 มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียน มีดังต่อไปนี้  

- การประเมิน TSC+ รายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
- การทำ Small Bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
- การจัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
- การอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
- การทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
- การทำ Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน 
- การจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน


แหล่งข้อมูล : เฟซบุ๊กเพจ กระทรวงศึกษาธิการ